Lystilän päiväkoti

Lystilän päiväkoti

Lystilän päiväkoti on vuonna 2009 auennut, Pakkala-Kartanonkoski-Tammisto-alueen ainoa iltahoitoa tarjoava päiväkoti. Lystilän päiväkoti on auki arkisin klo 6.00-22.00 välillä, ennalta sovitusti, lapsen perustellun hoidontarpeen mukaan. Päiväkodissa on kuusi lapsiryhmää, joista yhdessä tarjotaan keskitetysti iltahoitoa klo 18.00 jälkeen. Iltahoitoryhmiin: Katajat alle 3v. ja Kuuset 2,5-5v. pyritään sijoittamaan lapset, joilla on säännöllinen iltahoidon tarve. Iltahoitoryhmät yhdistyvät klo 16.30-22 väliseksi ajaksi. Lystilän päiväkoti sijaitsee kauppakeskus Jumbon läheisyydessä, josta on hyvät kulkuyhteydet joka suuntaan. Päiväkodin lähellä on kirjasto, leikkipuisto, liikunta-alueita ja muutamia hyviä luonto-/metsäretkikohteita.

Yhteinen oppimisympäristömme

Päiväkodin avarissa, moderneissa ja toimivissa tiloissa on ryhmäkohtaisia pienryhmätiloja ja useita yhteiskäytössä olevia pienryhmätiloja sekä iso liikuntasali. Myös leveät käytävät ja iso aula soveltuvat lasten eri leikkeihin. Pienryhmätoiminnalla, ulkoilun porrastamisella ja esiopetuksen "käänteisellä päiväjärjestyksellä” päiväkodin sisätiloja ja yhteistä pihaa käytetään tarkoituksenmukaisesti ja leikki-/työskentelyrauhan takaamiseksi. Oppimisympäristöjä muokataan ryhmäkohtaisesti lasten ikäjakauman, tarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden mukaan. Yhteisiä pienryhmätiloja muokataan pedagogisesta näkökulmasta ja käytetään eri tarkoituksiin. Päiväkodin oppimisympäristöä laajennetaan ryhmästä riippuen lähimetsiin ja - puistoihin, kirjastoon, välillä lähialueen/Tikkurilan eri liikunta- ja kulttuuripalveluihin sekä ajoittain Helsingin eri kulttuuri- ja retkikohteisiin (huom. korona-rajoitukset syyskaudella 2020).

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Päiväkodin hyvinvointityötä on yhteisistä ja ryhmäkohtaisista toimintatavoista ja säännöistä sopiminen (kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma sekä turvallisuustiimit). Avoin, positiivinen ja turvallinen ilmapiiri, huumori sekä leikki-/työskentelyrauha edesauttavat lasten ja kasvattajien hyvinvointia. Pienryhmätoiminta, lastenkokoukset, lasten leikki- ja kaverivalinnat sekä lasten tunne- ja kaveritaitojen tukeminen lisäävät hyvinvointia. Esiopetuksen yhteisöllinen hyvinvointityöryhmä (YHR) kokoontuu 3 kertaa toimintavuodessa ja yhteistyötä tehdään konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan (kveo), kieli- ja kulttuurikoordinaattorin (kieku) ja muiden yhteistyötahojen kanssa mm. neuvola, lastensuojelu.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Päivittäiset keskustelut vanhempien kanssa lasten tuonti- ja hakutilanteissa, lapsen oman ryhmän sähköpostitiedotteet, koko päiväkotia koskevat yhteiset sähköpostitiedotteet sekä Vantaan varhaiskasvatuksen yhteiset sähköpostitiedotteet, puhelinkeskustelut, Whatsapp-viestit ja/tai tekstiviestit, lapsen ryhmän Facebook tai Instagram-sivusto, Vantaan kaupunkitasoiset internet-sivut sekä yhteistyötahojen sähköpostitiedotteet, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma-/esiopetuksensuunnitelma-keskustelut 1-2 krt toimintavuodessa, vanhempain- illat/-aamut sekä ryhmäkohtaiset ja/tai päiväkodin yhteiset tapahtumat (huom. korona-rajoitukset syyskaudella 2020)

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: Arkisin klo 6.00-22.00

Esiopetuksessa olevien lasten määrä: 21

Ajankohtaista