Kartanonkosken päiväkoti

Kartanonkosken päiväkoti

Kartanonkosken päiväkodissa toimii 6 lapsiryhmää 1–6-vuotiaille lapsille. Päiväkotimme on avoinna klo 6–18 ennalta ilmoitetun tarpeen mukaisesti. Yksikköömme kuuluu lisäksi avoin päiväkoti Pakkalan Olkkari ja Auringonkukkakerhot, jotka molemmat sijaitsevat Illenpihan päiväkodin pihalla olevassa paviljongissa.

Yhteinen oppimisympäristömme

Päiväkotimme toimii samassa rakennuksessa Kartanonkosken yhtenäiskoulun, hammashoitolan, musiikkiopiston sekä kuvataidekoulun kanssa.
Tilat ovat muuntuvat ja monipuoliset ja niitä muokataan tarpeen mukaan, mm. käytävät on valjastettu leikkikäyttöön.
Meillä panostetaan positiiviseen, iloiseen, leikilliseen ja myönteiseen ilmapiiriin, joka on keskeinen osa oppimisympäristöämme.

Tärkeä osa toiminta-ympäristöämme ovat lähistöllä sijaitsevat liikuntapuisto, Tammiston metsä, Haltialan tila, alueen leikkipuistot sekä kirjasto. Kaikki ryhmät käyttävät näitä säännöllisesti oppimisympäristönään.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Hyvinvointityö alkaa jo lasten ja perheiden tutustumisvaiheessa, jossa luodaan keskinäisen luottamuksen ja avoimuuden ilmapiiri. Kiinnitämme huomiota päivittäiseen vastaanottoon ja tuemme perheiden kasvatustyötä käymällä kaikkien kanssa vuosittaiset Vasu- tai Leops-keskustelut. Lapsille turvataan kehitystason mukainen toiminta ja tuetaan kaverisuhteiden syntymistä ja pysyvyyttä.

Yksikössä on tehty suunnitelma Kiusaamisen ehkäisemiseksi ja sitä arvioidaan vuosittain.

Esiopetuksessa oleville lapsille laaditaan hyvinvointityöryhmässä pienalue-kohtainen oppilashuoltosuunnitelma, jota toteutetaan kaikissa alueen esiopetusryhmissä.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Huolehdimme viestinnästä päivittäisissä kohtaamisissa ja keskusteluissa vanhempien kanssa ja arvostamme niitä.
Kaikissa lapsiryhmissä on käytössä avoin blogi, johon päivitetään viikoittain ryhmän kuulumisia. Käytämme myös sähköpostia pikaiseen tiedonvälitykseen.
Tavoitteenamme on aito viestintä, johon liittyy kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen – ei vain yksisuuntainen tiedottaminen.

Päiväkodin oma blogi

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika klo 08.30-12.30, valmistava opetus klo. 8-13.00

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma