Isonmännyn päiväkoti

Isonmännyn päiväkoti on viisiryhmäinen päiväkoti Ylästön pientalovaltaisella alueella. Päiväkotimme on perustettu vuonna 2008. Päiväkodissamme on n. 95 lasta. Kasvattajia talossamme on 15 sekä vuosittain vaihtuva määrä avustavaa henkilökuntaa. Tällä kaudella talossamme työskentelee varhaiskasvatuksen resurssierityisopettaja sekä avustaja.

Päiväkodissamme on aloitettu elokuussa 2020 englannin kielirikasteinen esiopetus, jossa alle 25% toiminnasta järjestetään englannin kielellä. Uuteen kieleen tutustutaan laulujen, leikkien, pelien ja arjen ihmettelyn kautta.

Toiminta-ajatuksenamme on tukea lasten luontaista uteliaisuutta oppimista kohtaan tekemisen ja yhteisen ihmettelyn kautta. Korostamme leikin merkitystä ja tarjoamme päivittäin tilaa niin ohjatulle kuin vapaalle leikille. Päiväkodissamme hyödynnämme paljon lähiympäristöä. Liikunta ja retkeily ovat meille tärkeitä. Tällä kaudella panostamme myös erityisesti lukemiseen ja lukemisen kulttuurin edistämiseen.

Yhteinen oppimisympäristömme

Panostamme psyykkiseen oppimisympäristöön, jossa kaikilla on hyvä ja turvallinen olla. Tuemme kaverisuhteiden muodostumista, innostamme luovuuteen ja oppimiseen sekä kiinnitämme erityistä huomiota lasten yksilöllisyyteen ja vahvuuksiin.

Ryhmien tilat muuntuvat lasten leikkien mukaan teemaan ja hetkeen sopiviksi. Lasten leikit ja askartelut näkyvät ryhmissä esillä. Päiväkodissamme on jumppasali, jota ryhmät käyttävät vuorojen mukaan ahkerasti. TVT-laitteet ovat kaikkien ryhmien käytössä suunnitellusti.

Ryhmät hyödyntävät viikoittain lähiympäristöä mm. lähimetsää, päiväkodin vieressä sijaitsevaa urheilukenttää ja leikkipuistoja. Kirjastoauto käy kuukausittain päiväkodillamme. Koronapandemia rajoittaa tällä hetkellä osallistumista Vantaan kulttuuri- ja liikuntapalveluiden järjestämiin kohteisiin.
Päiväkodin kaikenikäiset lapset leikkivät yhdessä yhtenäisellä piha-alueellamme.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen on osa varhaiskasvatuksen perustehtävää. Edistämme omalla toiminnallamme näitä asioita ottamalla asioita puheeksi matalalla kynnyksellä. Panostamme erityisesti kauden alussa sekä ryhmän muuttuessa ryhmäytymiseen ja kaveritaitoihin.

Varhaiskasvatus tekee yhteistyötä esim. neuvolan, psykologien, terapeuttien ja perheneuvolan kanssa. Päiväkotimme konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja Eeva Hyttinen on kasvattajien ja perheiden tukena mm. uusia yhteistyökuvioita suunniteltaessa. Yhteistyötä tehdään perheiden suostumuksella ja yhteisestä ymmärryksestä.
Varhaiskasvatus osallistuu neuvolan 4 v. tarkastukseen järjestämällä hyve-keskustelun perheen kanssa. Kooste keskustelusta lähetetään neuvolaan keskustelun jälkeen.

Esiopetuksen hyvinvointityötä tuetaan yhteisöllisellä ja yksilöllisellä tasolla. Esiopetusryhmän kasvattajat sekä perheet voivat konsultoida tarpeen mukaan esiopetuksen psykologia ja kuraattoria. Pienaluekohtaisessa hyvinvointityöryhmässä käsitellään yleisellä tasolla esiopetuksen ilmiöitä ja nostetaan keskusteluun esikoululaisten hyvinvointia tukevia asioita.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Yhteistyö perheiden kanssa on meille tärkeää. Päivittäiset kuulumiset haku- ja tuontitilanteissa ovat tärkeää vuoropuhelua perheen ja päiväkodin välillä. Infoasioita jaamme perheille vanhempainillassa, sähköpostilla sekä ryhmien omia tiedotuskanavia käyttäen. Teemme varhaiskasvatusta perheille näkyväksi kuvien, kertomusten ja lasten tekemisten kautta.

Käymme perheiden kanssa vuosittain VASU/LEOPS-keskustelun, jonka pohjalta kirjaamme tavoitteita toiminnallemme. Arvioimme toimintaamme säännöllisesti. Perheiden osallisuus on meille tärkeää. Toivomme perheiden käyvän kanssamme avointa ja aktiivista vuoropuhelua. Laadukas varhaiskasvatus rakentuu hyvän yhteistyön kautta.
Yksikössämme toimii Isonmännyn vanhempaintoimikunta.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: klo 9-13

Esiopetuksessa olevien lasten määrä: 21

Ajankohtaista