Isonmännyn päiväkoti

Isonmännyn päiväkoti

Päiväkoti toimii valoisissa ja viihtyisissä tiloissa luonnonläheisessä ympäristössä Ylästössä Isonmännyn urheilukentän vieressä. Pihalla on paljon tilaa liikkua ja leikkiä. Kauniit lähimetsät polkuineen ovat meille mieluisia retki- ja seikkailupaikkoja. Nautimme lähimetsien ja urheilukenttien tarjoamasta monipuolisesta oppimisympäristöstä. Päiväkotimme toiminnassa näkyvät luonnonläheisyys ja monipuolisen liikunnan arvostus.

Varhaiskasvatuksemme perusta on hyvin toimiva lasta tukeva arki. Toiminnan muotoja ovat perushoito, leikki ja pienryhmätoiminta. Työmme tavoitteena on lapsen kaikinpuolinen hyvinvointi. Kasvattajan aito läsnäolo ja lapsen lämmin kohtaaminen luovat lapselle turvallisuudentunnetta.

Kasvatusyhteisömme kannattelee lasta hänen persoonallisessa kasvussaan, kehityksessään ja sosiaalisessa vahvistumisessaan. Vuorovaikutus ja arjen toimintatavat luovat lapselle hyvinvointia ja tukea. Yhteisömme työn peruskivi on yhteisesti koettu ja jaettu kasvatusyhteistyö lasten vanhempien kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelmaan on kirjattu yksikkömme toiminnan yleiset tavoitteet ja toimintatavat. Vuosittaisen toiminnan suunnittelun lähtökohtia ovat lapsiryhmien tarpeet, vanhempien toiveet ja toiminnan monipuolisuuden varmistaminen. Arvioimme ja kehitämme päiväkotimme toimintaa saamamme palautteen pohjalta.

Päiväkodissa toimii vanhempaintoimikunta Isonmännyn vanhemmat.

Isonmännyn päiväkoti

Isonmännyntie 16, 01690 Vantaa

Ajankohtaista


Twitter