Vantaan varhaiskasvatuksen tutkimusluvat

Ota ensin yhteyttä toimipisteeseen, jossa haluat suorittaa tutkimuksen. Tutkimuksesta pitää sopia päiväkodin johtajan / johtajien kanssa. Tämän jälkeen täytä ja lähetä tutkimuslupahakemus sähköpostilla Kirjaamoon.

Hakemuksessa kysytään tutkimuksen tarkoituksesta ja tavoitteesta, menetelmistä ja tutkimuksen kohteesta sekä aikataulusta. Hakemuksessa tulee mainita tutkimuksessa mukana olevien johtajien ja päiväkotien nimet erikseen. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan tutkimussuunnitelma, ja mukaan on hyvä liittää myös mahdollinen kyselylomake. Suunnitelmassa tulee käydä ilmi eettisten näkökohtien huomiointi ja huoltajilta tarvittavat luvat.

Tutkimussuunnitelmassa kiinnitämme huomiota tutkimuksen suorittamistapaan ja tutkimuseettisiin näkökulmiin. Meitä kiinnostaa myös varhaiskasvatuksen henkilöstön rooli ja tehtävät tutkimuksen toteutuksessa. Opinnäytetyöt ovat usein otokseltaan suppeita.
Opiskelijan oppilaitos vastaa tutkimuksen sisällön ohjaamisesta.

Lähetä hakemus liitteineen (allekirjoitussivu skannattuna) osoitteeseen: kirjaamo@vantaa.fi

Työelämäharjoitteluun liittyvät suppeat tehtävät

Opiskelijoiden työelämäharjoitteluun kuuluu usein erilaisia pienimuotoisia havainnointitehtäviä. Näiden toteuttamisesta sovitaan työharjoittelupisteessä. Näihin tehtäviin ei yleensä tarvitse hakea tutkimuslupaa, mutta niistä informoidaan perheitä ja huoltajia. Opiskelija tekee hankkeestaan tiedotteen huoltajille.

Varhaiskasvatuksen henkilökunta ohjaa opiskelijoita ja heidän työskentelyään. Tarkemmista toimintatavoista sovitaan harjoittelupaikassa.

Lisätietoja:
Elli Kiisto, varhaiskasvatuksen asiantuntija
etunimi.sukunimi@vantaa.fi