Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma on alle kouluikäisten toimintaa ohjaava opetussuunnitelma, joka perustuu varhaiskasvatuslakiin ja asetuksiin. Jokaiselle päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevalle lapselle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.

Vantaan varhaiskasvatussuunnitelma

Katso Vantaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta esittelevä video YouTubessa.