Hoitopaikkatakuu varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle

Sopimus varhaiskasvatuksen keskeyttämisestä
Ilmoitus varhaiskasvatuksen keskeyttämiseltä palaamisesta

Vantaan kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on käytössä hoitopaikkatakuu, joka oikeuttaa varhaiskasvatuksessa olleen lapsen palaamaan entiseen päiväkotiin tai mahdollisuuksien mukaan entiseen perhepäivähoitopaikkaan varhaiskasvatuksen keskeytyksen jälkeen.

Takuun edellytykset ovat:

  • varhaiskasvatuksen keskeyttäminen jatkuu yhtäjaksoisesti vähintään 2 kuukautta
  • lapsi on ollut varhaiskasvatuksessa vähintään 4 kuukautta ennen sen keskeyttämistä
  • varhaiskasvatuksen keskeyttämisestä tehdään päiväkodin johtajan kanssa kirjallinen sopimus vähintään kaksi viikkoa ennen sen keskeyttämistä
  • perhe ilmoittaa kirjallisesti kuukautta ennen sopimusajan umpeutumista palaako lapsi keskeytysajan jälkeen varhaiskasvatukseen
  • elokuussa varhaiskasvatukseen palaavien lasten osalta ilmoitus tulee tehdä viimeistään 31.5., mikäli hoitopaikkatakuuta jatketaan, siitä tehdään uusi sopimus
  • Paluu varhaiskasvatukseen voi tapahtua kaikkina kuukausina, lukuun ottamatta kesä- tai heinäkuuta, jolloin oma varhaiskasvatuspaikka saattaa olla suljettuna.
  • Keskeytyksen ajalle on mahdollista hakea Kelalta Lasten kotihoidontukea.
  • Varhaiskasvatuksen keskeyttäminen hoitopaikkatakuulla sopii esimerkiksi perheelle, jonka vanhempi lapsi jää pois varhaiskasvatuksesta uuden perheenjäsenen syntymän johdosta tai perheelle, jonka huoltaja jää työttömäksi.