Varhaiskasvatuksen arvot ja visio

Iloiset, oppivat ja osallistuvat lapset kasvavat kestävään tulevaisuuteen

on varhaiskasvatuksen visio, joka kuvaa varhaiskasvatuksen tehtävää. Visio innostaa ja antaa merkityksen yhdessä tehtävälle työlle.

Arvot ja niihin liittyvät teot

Yhteisöllisyys

Sitoudumme yhteisiin tavoitteisiin.
• Kannustava ja positiivinen toimintakulttuurimme rakentuu yhteisestä perustehtävästä ja yhteisistä tavoitteista.
• Vuorovaikutuksella rakennamme varhaiskasvatuksen laadun.

Edistämme lasten yhteenkuuluvuuden tunnetta.
• Jokainen lapsi, perhe ja kasvattaja on tärkeä osa yhteisöä.
• Leikillä on itseisarvo ja se edistää vertaissuhteiden rakentumista.
• Ketään ei jätetä yksin.

Toimimme yhdessä ja arvostamme toisiamme ja toistemme osaamista.
• Harjoittelemme yhdessä tunne- ja kaveritaitoja.
• Oma osaamiseni on yhteistä pääomaa ja annan sen kaikkien käyttöön.

Avoimuus

Toimimme osallistuen ja osallistaen.
• Varmistamme asioiden valmistelussa eri osapuolten osallisuuden, joka näkyy arvostavana dialogina ja avoimuutena suhteessa yhteistyökumppaneihin sekä erilaisiin näkökulmiin.

Toimintamme ja päätöksentekomme on läpinäkyvää ja perusteltua.
• Viestimme ennakoivasti jo valmisteluvaiheessa.
• Perustelemme päätökset ja tuomme perustelut esille.
• Teemme työmme näkyväksi.

Jaamme tietoa oikea-aikaisesti.
• Teemme toimintaamme näkyväksi hyödyntäen useita viestintäkanavia.
• Jaamme tietoa ja osaamista avoimesti ja se on kaikkien käytettävissä.

Rohkeus

Kokeilemme uusia toimintatapoja ennakkoluulottomasti.
• Rohkaisemme ja kannustamme kokeilukulttuuriin sekä arjen pieniin innovaatioihin.

Valitsemme rohkeasti parhaan ratkaisun.
• Käymme avointa ja ammatillista keskustelua.
• Puutumme ja tunnistamme lapsen ja perheen tuen tarpeet.

Rohkaisemme lasta kokeilemaan, tutkimaan ja oppimaan.
• Rakennamme yhdessä lasten kanssa hauskoja, jännittäviä ja kiinnostavia oppimisympäristöjä.

Vastuullisuus

Vastaamme omasta ja yhteisestä toiminnasta ja sen vaikutuksista.
• Kehittämme ammatillista osaamistamme.
• Sitoudumme yhteiseen strategiaan, päätöksiin ja linjauksiin.

Edistämme kestävää elämäntapaa.
• Vastuullisuus näkyy kestävänä elämätapana, harkittuina hankintoina ja lapsen luontosuhteen vahvistamisena.
• Toteutamme resurssiviisaudentiekartan toimenpiteitä ja toimimme esimerkkeinä.
• Tutustutaan lähiympäristöön, pidetään luonnosta ja lähiympäristöstä huolta, kierrätetään, tehdään ekologisia valintoja sekä pohditaan syyseuraussuhteita.