Palveluseteli

Yksityisen päiväkotihoidon palveluseteliä haetaan vantaa.fi – sivuilta sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella tai paperilomakkeella, jonka voi toimittaa varhaiskasvatustoimistoon tai yksityiselle palvelusetelituottajalle. Palvelusetelin hakemisen lisäksi tulee hakea yksityisen päiväkodin omalla hakemuksella päivähoitopaikkaa. Palveluseteli on tulosidonnainen ja perheen maksama kuukausittainen asiakasmaksu voi olla korkeintaan 30 € kalliimpi kuin vastaava kunnallinen maksu.

Palveluseteli mahdollistaa yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden käytön entistä laajemmin. Perhe voi hakea kaupungilta palveluseteliä ja valita hoitopaikan kaupungin hyväksymien yksityisten palvelusetelipäiväkotien joukosta. Seteli on tulosidonnainen, joten perheen tulot vaikuttavat palvelusetelin suuruuteen ja omaan maksuosuuteen. Samanaikaisesti palvelusetelin kanssa perhe ei voi saada lapsen hoidon järjestämiseen yksityisen hoidon tukea tai kotihoidon tukea. Kokopäivähoidon palveluseteliä voivat hakea perheet, jotka tarvitsevat varhaiskasvatusta työn tai opiskelun vuoksi.

Miten perhe voi hakea palveluseteliä yksityiseen päiväkotihoitoon?

1. Varhaiskasvatusvaihtoehtojen selvittäminen

Palvelusetelipäiväkoteihin ja niiden hintoihin voi tutustua Vantaan internet-sivuilta. Löydettyään sopivan hoitopaikan perhe ottaa yhteyttä päiväkotiin ja tarkistaa hoitopaikkatilanteen.

2. Palvelusetelin hakeminen

Palveluseteliä haetaan sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella. Vaihtoehtoisesti perhe voi lähettää tulostetun hakemuksen osoitteeseen PL 313, 01030 Vantaa tai toimittaa hakemuksen palvelusetelipäiväkotiin. Kuoreen kirjoitetaan viitteeksi sana "palveluseteli". Samalla varhaiskasvatushakemuksella voi hakea sekä palveluseteliä että kunnallista varhaiskasvatusta perheen toivomassa järjestyksessä. Hakemukseen merkitään numeroilla 1-5 toivejärjestyksessä haluttu hoitomuoto. Jos ensisijaisesti toivotaan palveluseteliä yksityiseen päiväkotiin, merkitään palveluseteli numerolla 1.

3. Palvelusetelipäätös

Palvelusetelipäätöksen tekee varhaiskasvatuspäällikkö. Kirjallinen päätös toimitetaan perheelle postitse tai asiointitilille, mikäli perhe on ottanut asiointitilin käyttöön.

4. Palvelusopimus palvelusetelipäiväkodin kanssa

Saatuaan päätöksen palvelusetelistä perhe tekee sopimuksen liitteineen lapsen hoidosta palvelusetelipäiväkodin kanssa.

5. Päätös palvelusetelin arvosta

Päiväkoti toimittaa palvelusopimuksen liitteen varhaiskasvatustoimistoon (PL 313, 01030 Vantaa) ennen hoitosuhteen alkamista. Kuoreen kirjoitetaan viitteeksi sana "palveluseteli". Palvelusetelin arvon määrittämistä varten perheen tulee lisäksi toimittaa tulotietonsa varhaiskasvatustoimistoon viimeistään aloittamiskuukauden 15. päivään mennessä. Tulojen ilmoittamisessa käytetään samaa lomaketta, kuin asiakasmaksua määriteltäessä. Mikäli perhe on hakemuksessa ilmoittanut suostuvansa pienimpään palvelusetelin arvoon, ei tulotietoja tarvitse toimittaa.

Kun palvelusopimuksen liite ja tulotiedot on toimitettu varhaiskasvatustoimistoon, palvelusetelin arvosta lähetetään perheelle kirjallinen päätös postitse. Päiväkodille toimitetaan kirjallinen ilmoitus palvelusetelin arvosta, jossa huoltajien tulotietoja ei mainita. Palveluntuottaja määrittelee lapsen asiakasmaksun palvelusetelin arvon perusteella. Huoltajat ja päiväkoti sopivat keskenään asiakasmaksusta ja sen maksamiseen liittyvistä asioista.

6. Varhaiskasvatuksen aloittaminen

Lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa sopimuksen mukaisesti.

Palvelusetelin arvo

Palveluseteli on lapsikohtainen. Palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon, perheen bruttotulojen sekä perheen ja tuottajan välisessä palvelusopimuksessa sovitun palvelutarpeen/ hoitoajan perusteella. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa käytettävä sisaralennus koskee myös palveluseteliä.

Ajankohtaista

Twitter