Hae varhaiskasvatukseen

Iloisia lapsia päiväkodissa

Lapselle voi hakea varhaiskasvatuspaikkaa kunnallisesta tai yksityisestä varhaiskasvatuksesta ympäri vuoden. Hakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Jos huoltajalle tulee tarve saada paikka varhaiskasvatuksesta kiireellisesti, esimerkiksi työllistymisen tai opiskelujen alkamisen takia, hakemus on jätettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Varhaiskasvatushakemuksella voit hakea lapsellesi varhaiskasvatusta kunnallisesta päiväkodista (päiväkodit kartalla), ryhmäperhepäiväkodista ja perhepäivähoitajalta sekä palvelusetelillä toimivasta yksityisestä päiväkodista ja ryhmäperhepäiväkodista. Kerhoihin haetaan kerhohakemuksella.

Yksityisen hoidon tuella toimiviin yksityisiin päiväkoteihin, ryhmäperhepäiväkoteihin ja perhepäivähoitajille voit hakea ottamalla suoraan yhteyttä päiväkotiin tai perhepäivähoitajaan.

Vantaa tarjoaa perheille myös mahdollisuuden valita varhaiskasvatusajaksi

 • enintään 20 tuntia viikossa tai
 • yli 20, mutta enintään 25 tuntia viikossa tai
 • yli 25, mutta alle 35 tuntia viikossa tai
 • vähintään 35 tuntia mutta enintään 50 tuntia viikossa

Valittua varhaiskasvatusaikaa voi käyttää perheen tarpeen mukaan päivittäin tai vain muutamana päivänä viikossa.

Perhepäivähoitoa tarjotaan kello 7 ja kello 17 välillä perhepäivähoitajan kotona ja ryhmäperhepäivähoitokodeissa. Päiväkodeissa varhaiskasvatusta tarjotaan pääasiassa kello 6 ja kello 18 välillä. Vantaalla toimii myös päiväkoteja, jotka tarjoavat iltahoitoa (kello 18-22), sekä päiväkoteja, jotka ovat auki ympäri vuorokauden, myös viikonloppuisin.
Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tapahtuvaa varhaiskasvatusta järjestetään perheille, jotka tarvitsevat sitä lapselleen vanhempien työn tai opiskelun vuoksi. Tarve osoitetaan työnantajan tai koulutuksen järjestäjän antamalla todistuksella, josta tulee ilmetä vanhempien työ- tai opiskeluajat.

Varhaiskasvatushakemuksen täyttäminen

Varhaiskasvatushakemuksen voit täyttää sähköisesti VaSa-palvelussa. Hakemukselle pitää kirjautua Suomi.fi-tunnistautumisella käyttäen verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia. Voit muokata hakemusta lähetyksen jälkeen ja seurata sen käsittelyä palvelussa. Sovelluksen mobiiliversion voi ladata sovelluskaupoista nimellä CGI VESA.

Jos et pysty täyttämään hakemusta sähköisesti, voit jättää sen paperisena. Varhaiskasvatushakemuksen (pdf) voit täyttää ja tulostaa verkkosivuilta. Täytetyn lomakkeen voit palauttaa mihin tahansa kunnalliseen päiväkotiin tai lähettää varhaiskasvatuspalveluihin osoitteeseen:
Varhaiskasvatus, Varhaiskasvatushakemus, PL 1500, 01030 Vantaan kaupunki.

Kun varhaiskasvatuksen tarve on kiireellinen työllistymisen tai opiskelujen alkamisen vuoksi, pitää hakemuksen liitteeksi lisätä esimerkiksi työtodistus tai ilmoitus opiskelupaikan saamisesta. Jos lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta iltaisin, öisin ja/tai viikonloppuisin, pitää hakemuksen lisätä todistus työnantajalta tai koulutuksen järjestäjältä.

Kuvalliset ohjeet huoltajille VaSa-palveluun

Suomeksi

Varhaiskasvatushakemuksen tekeminen
Varhaiskasvatushakemuksen muokkaaminen
Esiopetukseen ilmoittautuminen
Kerhoon hakeminen

På svenska

Ansökan om småbarnspedagogiken
Anmälan till förskoleundervisningen
Ansökning till klubbverksamheten

In English

Application for early childhood education and care
Enrollment in pre-primary education
Application to the club

VaSa-palvelu toimii parhaiten Chrome-, Firefox-, Edge- ja Safari-selaimen kahdella uusimmalla versiolla. Internet Explorer -selaimella tai Edge-selaimen vanhemmilla versioilla palvelu ei toimi.

Hakemuksen käsittely

Kunnallisen varhaiskasvatuksen päätökset tehdään noin kuukautta ennen toivottua aloitusajankohtaa. Elokuussa aloittavien osalta päätökset tehdään kuitenkin jo ennen juhannusta. Jos olet hakenut lapsellesi varhaiskasvatusta palvelusetelillä toimivasta yksityisestä päiväkodista tai ryhmäperhepäiväkodista, saat päätöksen noin kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Kiireelliset hakemukset käsitellään välittömästi.

 1. Palveluohjaajan yhteydenotto
  Palveluohjaaja on yhteydessä perheeseen ennen päätöksentekoa ja tarkistaa, että varhaiskasvatuksen tarve on vielä voimassa. Palveluohjaaja tarkistaa hakemuksessa annetut tiedot ja kertoo perheelle olemassa olevista eri vaihtoehdoista, alueen paikkatilanteesta ja käsittelyaikataulusta.
 2. Sijoittaminen
  Lapset sijoitetaan varhaiskasvatukseen huomioiden perheiden toiveet ja kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan 15.2.2022 päättämät varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaavat periaatteet.

 3. Päätös varhaiskasvatuspaikasta tai palvelusetelistä perheelle
  Päätös toimitetaan sinulle sähköisesti VaSa-palveluun (katso video). Paperinen päätös lähetetään sinulle vain, jos olet sitä erikseen pyytänyt. Päätös tallennetaan myös Suomi.fi-Viestit-palveluun, jos olet ottanut sen käyttöön.

  Jos hakemuksella ensimmäisenä toiveena on ollut palvelusetelillä toimiva yksityinen päiväkoti tai ryhmäperhepäiväkoti, saat päätöksen palvelusetelistä.

 4. Varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen ja varhaiskasvatuksesta sopiminen
  Kunnallisen varhaiskasvatuspaikan vastaanottamisesta ja tutustumisesta sovit lapsen tulevan päiväkodin johtajan kanssa. Varhaiskasvatuksen alkaessa teet sopimuksen lapsen varhaiskasvatusajoista päiväkodin johtajan kanssa.
  Palvelusetelipäätöksen saamisen jälkeen sinun tulee olla yhteydessä päiväkotiin ja sopia lapsesi varhaiskasvatuksesta. Lue lisää sopimuksen tekemisestä ja palvelusetelin arvon määrittelystä.

Hakemiseen liittyvät tiedustelut

Vantaa-infot opastavat perheitä mm. varhaiskasvatuksen hakemusten täyttämisessä asiakasmaksuihin liittyvien tuloselvityksien tekemisessä sekä verkkoasioinnissa. Opastusta tarjotaan Vantaa-infon kaikissa toimipisteissä sekä puhelimitse ja sähköpostitse.


Varhaiskasvatukseen hakemiseen liittyvissä asioissa sinua palvelee keskitetty varhaiskasvatuksen palveluohjaus. Palveluohjaaja esittelee perheille varhaiskasvatuksen eri vaihtoehtoja ja opastaa varhaiskasvatuspaikan hakemisessa. Hän huolehtii yhteydenpidosta perheeseen ennen lapsen varhaiskasvatuspaikkaan sijoittamista.


Ajankohtaista