Varhaiskasvatuksessa aloittaminen

Tutustuminen varhaiskasvatuspaikkaan

Tiivis yhteistyö vanhempien ja työntekijöiden välillä helpottaa lapsen turvallista varhaiskasvatuksen aloitusta. Ennen varhaiskasvatuksen aloitusta järjestetään huoltajien ja varhaiskasvatuksen työntekijän kesken aloituskeskustelun. Keskustelun yhteydessä sovitaan myös 1-2 viikkoa kestävästä tutustumisjaksosta.Vanhemmat voivat tutustua tulevaan varhaiskasvatuspaikkaan myös ilman lasta.

Aloituskeskustelu

Keskustelussa vanhemmat kertovat lapsen tarpeista, perheen tavoista ja lapsen kiinnostuksen kohteista. Lisäksi vanhemmat sopivat pehmeän laskun aikataulusta ryhmän kasvattajien kanssa.
Kasvattaja sopii vanhempien kanssa yhteisen ajan keskustelulle ja antaa perheelle keskusteluun liittyvät materiaalit .

Huoltajat täyttävät ja tulostavat tai vain tulostavat Lapsi kotioloissa – lomakkeen etukäteen. Lomakkeen avulla huoltajat voivat pohtia varhaiskasvatuksen aloitukseen liittyviä asioita ja kuvailla lastansa.

Aloituskeskustelun yhteydessä täytetään sopimus varhaiskasvatusajasta, jolla lapsen huoltaja ja päiväkodinjohtaja sopivat lapsen viikottaisesta varhaiskasvatusajasta. Perheen tulojen ja koon lisäksi varhaiskasvatusaika vaikuttaa lapsen varhaiskasvatusmaksuun.

Varhaiskasvatusajasta sopiminen info vanhemmille.

varhaiskasvatuksen henkilökunnalla ja varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyötä tekevillä on lain mukainen salassapitovelvollisuus lasta ja perhettä koskevissa asioissa (Laki Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812 /2000 § 29).
Kuvaopas vanhemmille - Varhaiskasvatuksessa aloittaminen

Pehmeä lasku

Pehmeäksi laskuksi kutsutaan aikaa jolloin lapsi aloittaa varhaiskasvatuspaikassa ja tutustuu siellä työskenteleviin aikuisiin sekä ryhmässä oleviin lapsiin. Pehmeä lasku aloitetaan lyhyillä hetkillä varhaiskasvatuspaikassa, vähitellen aikaa pidentäen. Samalla lapselle tulee tutuksi ryhmän toimintakulttuuri. Pehmeä lasku kestää noin 1-2 viikkoa. Lapsen huoltajat voivat olla lapsen tukena ja apuna tutustumisjakson aikana. Lapsi ja vanhempi voivat harjoitella yyhdessä päiväkodissa viihtymistä ja tutustuvat päiväkotiryhmän toimintaan.