Suomi toisena kielenä

Suomi toisena kielenä -opetus on tarkoitettu oppilaalle, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame ja jonka suomen kielen taito ei ole äidinkielisen tasoinen kaikilla kielen osa-alueilla.

Suomi toisena kielenä -opetus kehittää oppilaan suomen kielen taitoa ja suomalaisen kulttuurin tuntemusta. Yhdessä oman äidinkielen opetuksen kanssa se kehittää toiminnallista kaksi- tai monikielisyyttä.

Vantaalla suomi toisena kielenä -opetusta annetaan peruskouluissa erillisissä ryhmissä tai suomi äidinkielenä -opetuksen yhteydessä. Useimmiten oppilas opiskelee osan tunneista suomi toisena kielenä -ryhmässä ja osan suomi äidinkielenä -ryhmän kanssa. Oppilas arvioidaan kuitenkin aina suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaisesti.

Lisätietoja saa oman koulun suomi toisena kielenä -opettajalta.