Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus

Opetuksen tavoitteena on turvata eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluville oppilaille peruskoulun tiedot ja taidot, toimiva kaksikielisyys, tasavertaiset lähtökohdat jatko-opintoihin ja identiteetin vahvistuminen oman kieli- ja kulttuuritaustan pohjalta.

Vantaalla kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluville oppilaille järjestetään

  • perusopetukseen valmistavaa opetusta ryhmämuotoisena ja inklusiivisena opetuksena,
  • suomi toisena kielenä -opetusta,
  • maahanmuuttajien oman äidinkielen opetusta.