Vammaisopetus, vuosiluokat 1-9

Kehitysvammaisuuden tai autismin vuoksi oppilaan opetus järjestetään kaupunkitasoisissa erityisen tuen ryhmissä. Näiden ryhmien kaikilla oppilailla on erityisen tuen päätös. Näissä ryhmissä opetus järjestetään oppilaan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla oppiaineittain perustuen erilaajuisiin oppimääriin, kokonaan toiminta-alueittain tai näiden yhdistelmänä.

Oppilaalle asetetut tavoitteet kirjataan hänelle laadittavaan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS). Tavoitteena on oppilaan tasapainoisen kokonaiskehityksen turvaaminen yhteistyössä opettajien, opetusta avustavan henkilökunnan, huoltajien, eri asiantuntijoiden ja erityistyöntekijöiden kanssa. Avustajat tukevat oppilaiden kokonaiskehitystä koko koulupäivän ajan, mukaan lukien aamu- ja päivätoiminnan. Opetus on konkreettista, eri aistikanavia hyödyntävää, asioita kertaavaa ja strukturoitua.

Tietoa toiminnasta saa aluekoordinaattoreita.