Ohjauksen ONNI-hanke

ONNI tulee sanoista ohjauksella notkeat nivelet, sillä yhtenä hankkeen tavoitteena on kehittää perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen siirtymiä tukevia oppilaanohjauksen toimintatapoja. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa perusopetuksessa oppilaanohjauksen vaikuttavuutta sekä tukea, kehittää ja vahvistaa oppilaanohjauksen toimintatapoja, erityisesti tehostettua oppilaanohjausta. Näiden lisäksi tavoitteena on edistää maahanmuuttajataustaisten oppilaiden jatko-opintoihin siirtymistä, purkaa koulutuksellisen ja yhteiskunnallisen eriarvoistumisen syitä sekä työelämän sukupuolisegregaatiota.

Hankkeessa työskentelee näitä tavoitteita kohti kolme koordinaattoriopoa Maria Laukka, Mari Nilsen ja Pia Kummola. Kaikki ovat työskennelleet aiemmin Vantaan kaupungilla perusopetuksessa oppilaanohjaajina ja ovat nyt tuomassa omaa asiantuntijuuttaan ja verkostojaan hankkeen hyödyksi. Heidän työnsä suurimpana tukena ovat Vantaan perusopetuksen yli 40 oppilaanohjaajan verkosto sekä perusopetuksen oppilaanohjauksen virastoasiantuntija. Ohjauksen kehittämiseen on nyt hyvät mahdollisuudet, sillä Vantaalla yläkoulujen oppilaanohjauksen resurssi on kohdallaan (ka n. 215 oppilasta/opo).

Koordinaattoriopojen työn tavoitteena on laatia nivelvaiheeseen Vantaan perusopetukseen ja perusopetuksesta toiselle asteelle ohjauksen malleja, jotka sisältävät perusopetuksen aikaisen henkilökohtaisen tehostetun ohjauksen sekä tiiviin ohjausyhteistyön jatkumisen nuoren toisen asteen opintoihin. Samalla kehitetään yhteistyötä erityisesti toisen asteen, oppilashuollon sekä nuorisopalveluiden kanssa tehostetun henkilökohtaisen ohjauksen ja -tuen osalta.

Hankkeen kohderyhmä on tehostetun ohjauksen piirissä olevat 8.–9.-luokkalaiset. Tämän ryhmän tunnistamiseen ja ohjaamisen luodaan hankkeen kautta toimivia malleja koko kaupungin perusopetuksen opoverkoston käytettäväksi. Koordinaattoriopojen tehtävä sisältää kokeiluja tehostetun henkilökohtaisen ohjauksen mallien toteutuksesta pilottioppilasryhmien kanssa kouluilla. Lisäksi koordinaattoriopot vahvistavat perusopetuksen koko koulu ohjaa -ajattelua järjestämällä oman vastuualueensa täydennyskoulutuksia, verkostotapaamisia ja infoja.

Toinen tunnistettu hankkeen erityinen kohderyhmä on vaativan erityisen tuen piirissä olevat oppilaat, joita ovat mm. paja-luokilla ja vammaisopetuksessa opiskelevat nuoret.

Ajankohtaista