Opetussuunnitelma ja tuntijako

Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus kouluissa järjestetään ja millaiseen oppimiskäsitykseen opetus pohjautuu.

Opetussuunnitelma kertoo, miten koulussa työskennellään ja mitkä asiat koulu näkee tärkeänä oppilaan oppimisessa. Se sisältää mm.

  • toiminta-ajatuksen ja arvot
  • oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt
  • työskentelytavat
  • arvioinnin perusteet.

Opetussuunnitelma on Suomessa kolmitasoinen:

  1. Opetushallituksen hyväksymät opetussuunnitelman perusteet
  2. Opetushallituksen perusteiden pohjalta kunta (esim. Vantaa) määrittelee paikallisen opetussuunnitelman
  3. Paikallisen opetussuunnitelman pohjalta koulut tekevät koulukohtaisen opetussuunnitelman. Paikallisen opetussuunnitelman ja koulujen opetussuunnitelmat löydät Vantaan opetussuunnitelmasivuilta.

Perusopetuksessa opiskeltavat oppiaineet - tuntijako

Valtakunnallisessa tuntijaossa määritellään oppilaan oppituntien määrät eri oppiaineissa vuosiluokittain ja valinnaisten opintojen määrä.