Ruotsin kielikylpy

Vantaalla kielikylpyopetusta ruotsin kielellä annetaan Uomarinteen koulussa (vuosiluokat 1.-6.), Viertolan koulussa (vuosiluokat 1.-6.), Kilterin koulussa (vuosiluokat 7.-9.) ja jatkossa myös Peltolan koulussa (vuosiluokat 7.-9.). Kielikylpyopetuksen tavoitteena on toiminnallisen ruotsin kielen taidon saavuttaminen.

Kielikylpyluokilla noudatetaan koulun yleistä opetussuunnitelmaa ja opetuksessa vieras kieli on sekä oppimisen väline että sen kohde. Ensimmäisellä luokalla kaikki opetus on ruotsinkielistä ja oppilaat oppivat lukemaan ja kirjoittamaan ensin ruotsin kielellä. Oppilaat voivat kuitenkin käyttää omaa äidinkieltään, kunnes heillä on riittävä ruotsin kielen valmius. Äidinkielen opetus alkaa toisella luokalla muun kuin oman opettajan johdolla. Kielikylpyluokilla tutustutaan myös ruotsalaiseen ja suomenruotsalaiseen kulttuuriin.

Uomarinteen koulun aloittaviin ryhmiin otetaan lapsia Koskikujan päiväkodista, jossa he ovat jo "kylpeneet" esikouluvuoden. Lisäksi ryhmiin otetaan myös lapsia, joilla ei ole kielikylpytaustaa päiväkodista. Viertolan kouluun tulee lapsia pääasiassa Tikkurilan alueen päiväkodeista.

Uomarinteen kielikylpyoppilaat voivat siirtyä yläkouluun Kilterin kouluun ja Viertolan koulun oppilaat Peltolan kouluun jatkamaan kielikylpyä.

Koulut antavat lisätietoa ruotsin kielikylpyopetuksesta kiinnostuneille:
Uomarinteen koulu, rehtori Inkeri Malmqvist, inkeri.malmqvist@vantaa.fi, p. 040 534 0612
Viertolan koulu, rehtori Sari Laasila, sari.laasila@vantaa.fi, p.043 826 9311
Kilterin koulu, rehtori Ulla Tolonen, ulla.tolonen@vantaa.fi, p. 040 5938 530

Kurkkaa videolta tunnelmia kielikylvystä

Ajankohtaista