Musiikkiluokat

Musiikkiluokat

Vantaalla on musiikkiluokkia useissa kouluissa eri puolilla kaupunkia. Musiikkiluokkaopetus alkaa kolmannelta luokalta ja jatkuu koko perusopetuksen ajan, vaikka koulu voi välillä vaihtuakin. Musiikkiluokille otetaan oppilaita, jotka ovat kiinnostuneita musiikista ja joilla on edellytykset musiikin opiskeluun.

Musiikkiluokalle haetaan Wilman kautta 2. vuosiluokalla

Musiikkiluokille haetaan osallistumalla musikaalisuustestiin. Kaikki hakijat testataan. Testiin ilmoittaudutaan Wilman kautta 22.11.-10.12.2021. Hakulomakkeen voi myös tulostaa osoitteessa https://www.vantaa.fi/musiikkiluokat ja lähettää siihen kouluun, josta paikkaa haetaan. Musiikkiluokkakoulujen rehtorit tekevät päätökset musiikkiluokalle hyväksytyistä oppilaista 11.2.2022 mennessä. Päätös julkaistaan Wilmassa.

Hae samalla musiikkiopiston oppilaaksi

Vantaan musiikkiopisto tarjoaa laadukasta opetusta ammattitaitoisten opettajien johdolla. Opintoihin kuuluu yksilöopetus, yhteismusisointi ja musiikin hahmotusaineet. Opetus tapahtuu musiikkiopiston tiloissa tai oppilaan koululla. Opetus on maksullista. Kaikkien vantaalaisten 3. lk alkavalle musiikkiluokalle pyrkivien oppilaiden on mahdollista hakea myös VMO:n oppilaaksi. Opetus on maksullista.

Hakea voi kahdella tavalla:

1. Hae oppilaspaikkaa musiikkiluokkatestin yhteydessä. Täytä 9.12.2020 mennessä musiikkiluokkalaisten hakemus osoitteessa vmo.eepos.fi Näin toimien sinun ei tarvitse käydä erillisessä valintatestissä myöhemmin.
2. Hae oppilaspaikkaa 1.–30.4.2021 osoitteessa vmo.eepos.fi Tällöin sinun tulee käydä erillisessä valintatestissä, jonka ajankohta selviää hakemusta täytettäessä.Kaikille VMO:n oppilaaksi hakeneille lähetetään tieto oppilasvalinnoista 18.6.2021mennessä. Lisätietoa www.vmo.fi

Löydä oma soittimesi!
Soiva Talo -tapahtumassa huhtikuussa opettajat opastavat sinua eri soitinten kokeilussa ja oman soittimen valinnassa. Paikka- ja aikataulutiedot www.vmo.fi

Opiskelun musiikkiluokalla voi aloittaa myös 7. luokalla

Musiikkiluokalle voi pyrkiä myös vuosiluokkien 7–9 ajaksi, jos oppilaalla on musiikkiluokalla tarvittavat tiedot ja taidot ja ryhmässä on tilaa. Opetukseen haetaan Ilmoittautuminen painotettuun opetukseen vuosiluokille 7.-9. -lomakkeella, joka toimitetaan omaan kouluun. Oppilaat valitaan vapaille paikoille musikaalisuustestien kautta. Se koulu, jonka oppilaaksi oppilas hakee, vastaa testien järjestämisestä.

Opetus musiikkiluokilla

Musiikkiluokkien musiikinopetuksesta huolehtivat alaluokilla musiikkiin erikoistuneet luokanopettajat, yläluokilla musiikin lehtorit. Opetussisältöjä ovat muun muassa:

  • laulu, kuorolaulu, säveltapailu, musiikkitietous ja musiikkiliikunta
  • soitto: koulu- ja orkesterisoittimet, orkesteri
  • musiikin kuuntelu, tutustuminen musiikin rakenteisiin ja säveltäjiin sekä heidän teoksiinsa

Musiikkiluokalla soiton opiskelu tulisi aloittaa mahdollisimman aikaisin. Musiikkiluokkalaisten soitinvalintaa ohjaavat yhteistyössä musiikkiluokan opettaja ja soitonopetusta järjestävä taho. Soitinvalinnalla pyritään siihen, että oppilaiden soittimet muodostavat toimivan kokonaisuuden sekä luokan oman että koulun orkesterin kannalta. Soitinvalintojen teko voidaan aloittaa jo keväällä.

Kuorot ja orkesterit

Musiikkiluokkien toimintaan kuuluvat erilaiset kuorot, orkesterit ja yhtyeet. Kaikki oppilaat osallistuvat niihin taitojensa mukaan.

Musiikkiluokilla voi olla sekä luokkakuoroja että eri luokka-asteiden yhteisiä kuoroja. Orkesterit toimivat samoin joko luokkakohtaisina tai musiikkiluokkien yhteisinä. Lisäksi koulun musiikkiluokkalaisista on koottu yhteinen kuoro ja joissakin kouluissa myös yhteinen orkesteri. Näihin ryhmiin otetaan oppilaita myös muilta kuin musiikkiluokilta.

Lisäksi kuoroja ja orkestereita voidaan muodostaa konsertti- ja projektikohtaisesti ja oppilaat voivat halutessaan perustaa itsenäisesti omia laulu- ja soitinyhtyeitä.