Englanninkielinen opetus

Englanninkielinen opetus

Perusopetuksen voi käydä englannin kielellä Kaivokselan koulussa (vuosiluokat 1.-6.), Rekolanmäen koulussa (vuosiluokat 1.-6.) ja Vantaan kansainvälisessä koulussa (vuosiluokat 1.-9.). Kouluihin otetaan ensisijaisesti vantaalaisia lapsia. Muiden kuntien hakijoita voidaan ottaa vantaalaisten lasten jälkeen, mikäli opetusryhmissä on tilaa. Kaivokselan koulun ja Rekolanmäen koulun englanninkielisten luokkien oppilaat voivat kielikokeen kautta jatkaa opiskelua Vantaan kansainvälisessä koulussa vuosiluokilla 7.-9.

Koulut, jotka tarjoavat englanninkielistä opetusta

Kaivokselan koulu 1.-6.

Kaivokselan koulussa on englanninkieliset luokat vuosiluokilla 1.-6. Luokkien oppilaat valitaan kielellisen valmiuden kokeella, jonka voi suorittaa joko suomen tai englannin kielellä. Toisin kuin Vantaan kansainvälisessä koulussa, lapsen ei tarvitse osata englantia vielä kouluun tullessaan.Tavoitteena on, että oppilaat saavuttavat toimivan kaksikielisyyden (functional bilingualism) kuudennen luokan loppuun mennessä. Englanninkielisen opetuksen painopistealueita ovat science-opetus sekä kokonaisvaltainen kielen oppiminen (whole language).

Rekolanmäen koulu 1.-6.

Rekolanmäen koulussa on englanninkieliset luokat vuosiluokilla 1.-6. Luokkien oppilaat valitaan kielellisen valmiuden kokeella, jonka voi suorittaa joko suomen tai englannin kielellä. Toisin kuin Vantaan kansainvälisessä koulussa, lapsen ei tarvitse osata englantia vielä kouluun tullessaan.Tavoitteena on, että oppilaat saavuttavat toimivan kaksikielisyyden (functional bilingualism) kuudennen luokan loppuun mennessä.

Vantaan kansainvälinen koulu 1.-9.

Vantaan kansainvälisessä koulussa peruskoulun voi käydä kokonaan englannin kielellä. Koulu tarjoaa 9-vuotisen perusopetuksen oppilaille, joiden äidinkieli on englanti ja oppilaille, joiden muulla tavoin hankittu englannin kielen taito on riittävä opinnoissa selviytymiseen. Kansainvälisen koulun oppilaat valitaan englannin kielen kielikokeen perusteella.