Muuttavat oppilaat

Muutto Vantaalle

Perheen muuttaessa Vantaalle aluepäällikkö määrittelee lapselle lähikoulun. Lähikoulun määrittämistä varten lähetä seuraavat tiedot sähköpostitse osoitteeseen lahikoulu@vantaa.fi:

  • lapsen nimi
  • lapsen henkilötunnus
  • lapsen huoltajien tiedot (nimi ja sähköpostiosoite)
  • osoite, johon lapsi muuttaa Vantaalla
  • päivämäärä, milloin muutto tapahtuu
  • koulun aloituspäivä
  • vuosiluokka, jolle lapsi menee
  • tieto siitä, mistä koulusta ja kunnasta lapsi muuttaa Vantaalle

Muutto ulkomailta Vantaalle

Suomeen vasta saapuneen lapsen tai nuoren huoltajat voivat ottaa yhteyttä oman asuinalueensa perusopetuksen aluekoordinaattoriin lähikoulun ja opetusjärjestelyjen selvittämiseksi.

Muutto kesken lukuvuoden Vantaan sisällä tai muuhun kuntaan

Perheen muutosta tulee aina ilmoittaa koululle. Oppilaan muuttaessa Vantaan sisällä, oppilaan lähikoulu määritellään uudestaan. Jos oppilas muuttaa kesken lukuvuoden Vantaan sisällä tai pois Vantaalta, hänellä on oikeus käydä lukuvuoden loppuun asti entistä lähikouluaan. Tällöin huoltajat kuitenkin vastaavat mahdollisista koulumatkakustannuksista.

Mikäli perhe muuttaa pois Vantaalta ennen kuin lapsi ehtii aloittamaan ensimmäisen luokan ja lapselle on jo määritelty lähikoulu, pyydetään muutosta ilmoittamaan siihen kouluun, johon oppilas on saanut lähikoulupäätöksen.