Koulumatkat ja koulukuljetus

Koululaiset pyöräilemässä.

Perusopetuksen oppilas voi saada maksuttoman koululaismatkakortin, jos koulumatka lähikouluun on yli 5 kilometriä. Erityisen tuen oppilailla koulumatkaetuun on mahdollisuus 1.-6. luokalla, jos koulumatka on yli 3 kilometriä. Koulukuljetusta voidaan tarvita myös vaarallisen koulumatkan tai terveydellisten syiden vuoksi.

Koulumatkaedun voi saada ainoastaan kunnan osoittamaan lähikouluun. Painotettuun opetukseen osallistuvalla oppilaalla on kuitenkin oikeus maksuttomaan koululaismatkakorttiin, jos koulukuljetuksen myöntämisperusteet täyttyvät sekä lähikouluun että painotettua opetusta antavaan kouluun.

Koulukuljetus järjestetään pääsääntöisesti julkisella joukkoliikenteellä, jolloin oppilas saa maksuttoman koululaismatkakortin. Kortti ladataan Vantaa-infossa.

Lisätietoa koululaismatkakortista.

Taksikuljetus myönnetään vain poikkeustilanteissa, jos oppilas ei pysty kulkemaan koulumatkaa kävellen tai julkisilla kulkuvälineillä. Oppilas voi kulkea myös toiseen suuntaan taksilla ja toiseen suuntaan julkisilla kulkuvälineillä.

Koulukuljetusperusteet

Koulumatkan pituus

Maksuttoman koululaismatkakortin saa koulumatkan pituuden perusteella, jos koulumatka lähikouluun on

 • 1.-10. luokan oppilaalla yli 5 km
 • Erityistä tukea tarvitsevalla 1.-6. luokan oppilaalla yli 3 km
 • Valmistavan opetuksen alle 10-vuotiaalla oppilaalla yli 3 km
 • Koulumatkan pituus mitataan koulukuljetuksessa lyhintä jalankulkukelpoista reittiä pitkin.
 • Koulumatkan pituuden perusteella ei myönnetä taksikuljetusta.

Erityisen tuen tarve

 • Erityistä tukea tarvitsevat 1.-6. luokan oppilaat saavat maksuttoman koululaismatkakortin, jos koulumatkan pituus on yli 3 km.
 • Erityistä tukea tarvitsevat 7.-9. luokan oppilaat saavat maksuttoman koululaismatkakortin, jos koulumatkan pituus on yli 5 km.
 • Koululaismatkakortti voidaan myöntää terveydellisistä syistä alimittaiselle matkalle lääkärin, psykologin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön lausunnolla.
 • Taksikuljetusta haettaessa hakemuksen liitteenä on oltava lääkärin tai psykologin lausunto.

Koulumatkan vaikeus, rasittavuus ja vaarallisuus

Koulumatkan vaikeuden, rasittavuuden ja vaarallisuuden arvioi koulukuljetus. Arvioon vaikuttavat tien geometria, näkyvyys ja oppilaan ikä.

 • Tietä tai tien ylitystä ei pidetä vaarallisena, jos nopeusrajoitus on enintään 50 km/h
 • Jos nopeusrajoitus on yli 50 km/h, tietä ei pidetä vaarallisena, jos siinä on erillinen kevyen liikenteen väylä tai leveä piennartila.
 • Jos nopeusrajoitus on yli 50 km/h, tien ylitystä ei pidetä vaarallisena, jos tiellä on merkityt suojatiet tai liikennevalot.

Painotettu opetus (esim. musiikkiluokka, englanninkielinen opetus)

 • Oikeus koulukuljetukseen on pääsääntöisesti vain kunnan osoittamaan lähikouluun.
 • Painotettuun opetukseen voi kuitenkin saada maksuttoman koululaismatkakortin, jos oppilaalla olisi oikeus saada koulumatkaetu lähikouluunsa.
 • Jos oppilaalla on terveydellinen syy saada taksikuljetus lähikouluunsa, hänelle voidaan myöntää taksikuljetus myös painotettua opetusta antavaan kouluun.

Terveydelliset syyt

 • Koululaismatkakortti sekä taksikuljetus voidaan myöntää terveydellisistä syistä lääkärin, psykologin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön lausunnolla.
 • Lausunto tulee toimittaa hakemuksen liitteenä

Saattamisavustus

 • Perustellusta syystä huoltajalle voidaan maksaa koululaismatkakortin hinta saattamisavustuksena.
 • Jos oppilaan kuljettaminen edellyttää oman auton käyttöä, voidaan maksaa saattamisavustuksena kilometrikorvaus.

Lue tarkemmin koulukuljetusperusteista opetuslautakunnan pöytäkirjanotteesta.

Ajankohtaista