Tervetuloa vantaalaiseen peruskouluun

Oppilaita

Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta ja perusopetus kestää 9 vuotta. Koteihin postitetaan oppivelvollisuusilmoitus sekä ohjeet kouluun ilmoittautumiseen kun asia tulee ajankohtaiseksi.

Vantaa on jaettu neljään oppilaaksiottoalueeseen ja perusopetuksen aluepäälliköt osoittavat jokaiselle lapselle koulupaikan hänen oman alueensa peruskoulusta, joka on ns. lähikoulu. Kotia lähinnä sijaitseva koulurakennus ei välttämättä ole lapsen lähikoulu. Jos oppilas käy yhtenäistä peruskoulua, jossa on 1.–9. luokat, koulua ei tarvitse vaihtaa 7. luokalle siirryttäessä.

Oppilaan siirtyessä yläkouluun erillistä ilmoittautumista ei tarvita. Päätös lähikoulusta lähetetään Wilma- järjestelmän kautta.

Asumista Vantaalla

Muuttavat oppilaat

Lisätietoja ilmoittautumisesta Vantaalle muuttaville perheille. Jos oppilas muuttaa Vantaan sisällä tai pois Vantaalta, muutosta tulee aina ilmoittaa kouluun.

Koulumatka pyörällä

Koulumatkat ja koulukuljetus

Koulumatkaan kannattaa tutustua hyvissä ajoin ennen koulun alkua. Koulumatkaetua haetaan keväisin.

Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus

Valmistava opetus, suomi toisena kielenä opetus ja oman äidinkielen opetus.

Kerhossa on mukavaa

Iltapäivätoiminta ja kerhotoiminta Vantaalla

Kouluissa järjestetään maksullista aamu- ja iltapäivätoimintaa. Iltapäivätoimintaan voi hakea sähköisesti wilman kautta ympäri vuoden. Lisäksi kaikissa kouluissa on maksutonta kerhotoimintaa ympäri lukuvuoden.