Kouluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon neuvontapuhelin palvelee 25.11.2020 alkaen

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon neuvontapuhelin palvelee peruskoululaisia, opiskelijoita ja heidän perheitään terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Neuvontapuhelimeen 09 8395 0025 voi soittaa maanantaista perjantaihin klo 8–15.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut koronaepidemian aikana

Kouluterveydenhuolto lukuvuonna 2020-2021

Kouluterveydenhuolto on oppilaiden ja perheiden tukena normaaliin tapaan lukuvuoden alkaessa, yhdessä opiskeluhuollon muiden toimijoiden kanssa. Kouluterveydenhoitajaan voi aina olla yhteydessä kaikissa oppilaaseen liittyvissä huolissa.

Keväällä 2020 koronapandemian aikana terveystarkastuksia toteutettiin puhelin- ja videoyhteyksienkin kautta ja tarvittaessa oppilaita kutsuttiin käymään terveydenhoitajan tai koululääkärin vastaanotolla. Oppilaiden palattua lähiopetukseen varmistettiin, että kaikki puuttuvat rokotukset on saatu annettua. Jos perhettänne ei ole viime lukuvuoden aikana tavoitettu kouluterveydenhuollosta tai teillä on huolta oppilaasta, pyydämme ottamaan yhteyttä omaan kouluterveydenhoitajaan.

Nyt alkaneen lukuvuoden aikana kouluterveydenhoitaja tapaa normaalisti kaikki oppilaat vähintään kerran, määräaikaisissa terveystarkastuksissa. Terveydenhoitajan sekä lääkärin laajat terveystarkastukset toteutetaan 1., 5. ja 8. luokan oppilaille.

Suosittelemme, että vain yksi huoltaja tulee mukaan 1., 5. ja 8. luokan tarkastuksiin. Muihin tarkastuksiin pyydämme oppilaan yksin. Huoltajien on kuitenkin mahdollista osallistua kaikkiin tarkastuksiin myös etäyhteyden kautta.

Turvallisuussyistä koronapandemian jatkuessa vastaanotolle voivat tulla terveet lapset, nuoret ja perheet. Jos oppilaalla tai hänen saattajallaan on flunssaoireita, tapaamisaikaa siirretään tai vastaanoton asiat käydään soveltuvin osin läpi etävastaanottona. Huomioithan aina yleiset hygieniaohjeet, kun vierailet kouluterveydenhuollon tiloissa.

Kouluterveydenhuoltoon saa yhteyden myös koulujen loma-aikoina: syys-, joulu-, talvi- ja kesälomalla. Yhteydenottotavoista tiedotetaan ennen lomien alkamista.

Uutena asiana lukuvuoden aikana alkavat 5.- 9. lk:n poikien HPV-rokotukset, joista on tiedotettu myös erikseen.

Kausi-influenssarokotukset oman sairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluville oppilaille annetaan koululla viikosta 46 alkaen. Tästä lähetetään erillinen tiedote koteihin syyskuun aikana.

. . .

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu kaikille peruskoulun oppilaille. Jokaisessa koulussa on oma kouluterveydenhoitaja, joka kutsuu oppilaat terveystarkastukseen vuosittain. Terveydenhoitajan luokse voi mennä myös ilman ajanvarausta.

Huoltajat voivat olla yhteydessä kouluterveydenhoitajaan lapsen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Koululääkärin vastaanotolle kutsutaan oppilaat ja huoltajat 1., 5. ja 8. luokalla. Muissa tilanteissa koululääkärin vastaanotolle hakeudutaan kouluterveydenhoitajan kautta.

Oppilashuollon keskeinen tavoite on ennaltaehkäisevä työ ja varhainen tuki. Oppilashuoltotyötä toteutetaan aina yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa.

Tarkastus kerran lukuvuodessa

Kouluterveydenhoitaja tapaa jokaisen oppilaan vähintään kerran lukuvuoden aikana määräaikaisissa terveystarkastuksissa. Tapaamisessa oppilaalle tehdään terveystarkastus ja kartoitetaan kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyviä asioita. Terveystarkastuksessa annetaan myös terveysneuvontaa ja keskustellaan oppilaan terveyteen liittyvistä asioista.

1., 5. ja 8. luokalla terveystarkastus toteutetaan koululääkärin ja terveydenhoitajan tekemänä yhteistarkastuksena ja siihen kutsutaan mukaan myös oppilaan huoltajat.

Sairastaminen ja tapaturmat

Koulupäivän tai koulumatkan aikana tapahtuneen tapaturman sattuessa tai oppilaan äkillisesti sairastuessa ensiapu annetaan koululla. Koulusta otetaan yhteyttä huoltajiin, jotka huolehtivat lapsensa tarvittaessa jatkohoitoon terveysasemalle. Lapsen sairastuessa tai loukkaantuessa vapaa-ajalla huoltajat huolehtivat lapsen hoidosta.

Huoltajia pyydetään ilmoittamaan omalle kouluterveydenhoitajalle tai sisäilmaterveydenhoitajalle sellaisista lapsen oireista, joiden epäillään liittyvän koulun sisäilmaan. Oireilevat oppilaat ohjataan tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja hoitoon. Sisäilmaan liitettyä oireilua voi olla mm. koulussa oloaikaan ajoittuva silmien punoitus, nenän ja hengitysteiden ärsytysoireet, ihoreaktiot, joskus päänsärky ja yleinen väsymys tai lämpöily.

Koululaisen hammashoito

Suun terveydenhuollon palvelut ovat osa kouluterveydenhuoltoa ja ne ovat maksuttomia kaikille alle 18-vuotiaille. Oppilaat kutsutaan suun terveystarkastukseen hammashoitolaan 1., 3., 5. ja 8. luokilla. Muilla luokilla hoitoa annetaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Oppilaiden oikomishoidon tarve arvioidaan kolmannella luokalla. Suun terveystarkastuksen tekee suuhygienisti tai hammaslääkäri. Huoltajat ovat tervetulleita mukaan hammashoitolaan.

Lisää tietoa suun hoidosta ja suun terveydenhuollon palveluista: http://www.vantaa.fi/hammashoito

Rokotukset

Koulussa rokotukset annetaan valtakunnallisen rokotusohjelman mukaisesti. Oppilaan rokotustiedot tarkistetaan terveystarkastuksen yhteydessä. Rokotustiedot siirtyvät lastenneuvolasta kouluterveydenhuoltoon lapsen aloittaessa koulun.

Riskiryhmiin kuuluvien peruskouluikäisten oppilaiden kausi-influenssarokotukset kaudella 2020-2021

Riskiryhmiin kuuluvilla peruskouluikäisillä oppilailla on mahdollisuus saada maksuton kausi-influenssarokotus kouluterveydenhuollon kautta. Huomioittehan, että kouluterveydenhuollossa rokotetaan ainoastaan oppilaat, jotka kuuluvat riskiryhmiin. Muiden oppilaiden ja perheenjäsenten rokotukset hoidetaan terveysasemalla.

Kausi-influenssarokotukset toteutetaan viikosta 46 alkaen.

Sairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat

Ajan riskiryhmään kuuluvan lapsen influenssarokotukseen voi varata puhelimitse terveydenhoitajalta tai kysymällä aikaa Maisa-viestitse Maisa-portaalin kautta.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen sivulta voit lukea lisää kausi-influenssasta ja rokotteesta.

Koulujen terveellisyys ja turvallisuus

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta, yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Tsemppiä kouluvuoteen!

#paluuarkeen

Ajankohtaista