Koulupsykologipalvelut

Koulupsykologi auttaa lasta ja nuorta, jos hänellä on vaikeuksia esimerkiksi oppimisessa, sopeutumisessa, tunne-elämässä tai ryhmässä toimimisessa. Oppilaan vaikeuksia selvitetään ja tukitoimenpiteitä suunnitellaan aina yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Tapaamisiin osallistuvat sopimuksen mukaan myös esim. oppilaan opettaja, koulun erityisopettaja, oppilaanohjaaja ja rehtori.

Koulupsykologit työskentelevät perusopetuksessa kaikilla vuosiluokilla sekä valmistavassa opetuksessa. Koulupsykologiin voivat ottaa yhteyttä sekä oppilaat että heidän huoltajansa tilanteissa, joissa on herännyt huoli lapsen kehityksestä, kasvamisesta tai oppimisesta. Varsinainen hoitotyö ei kuulu koulupsykologin tehtäviin, vaan tarvittaessa oppilas tai perhe ohjataan muiden koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden autettavaksi.

Miten koulupsykologi tukee oppilasta?

Koulupsykologi auttaa yhteistyössä huoltajien ja opettajien kanssa lasta oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa, tunne-elämän tai vuorovaikutuksen ongelmissa sekä erilaisissa kriisitilanteissa. Koulupsykologit työskentelevät myös koululuokkien ja oppilasryhmien kanssa.

Koulupsykologin tärkeimpiä työskentelymenetelmiä ovat keskustelut ja neuvottelut lapsen, huoltajien ja opettajien kanssa. Lähtökohtana on, että kun koulupsykologi aloittaa työskentelyn oppilaan kanssa, sovitaan yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa toimintatavoista ja tavoitteista oppilaan tukemiseksi. Työskentelyn kesto ja sisältö muotoutuvat oppilaan tarpeiden mukaan. Tarvittaessa mukaan kutsutaan muita asiantuntijoita tai lapselle tärkeitä henkilöitä oppilaan/ huoltajan suostumuksella. Yhdessä pyritään löytämään ratkaisuja, jotka helpottavat oppilaan tilannetta. Usein sovitaan myös tukikäynneistä koulupsykologin luona, joiden aikana selvitellään tarkemmin oppilaan tuen tarvetta.

Miten koulupsykologiin saa yhteyttä?

Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä itse tai esimerkiksi opettajan välityksellä. Yhteydenoton voi tehdä joko suoraan puhelimella tai Wilman kautta. Yhteyttä kannattaa ottaa esimerkiksi silloin, kun on huolta lapsen oppimiseen, koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin, vapaa-aikaan, tunne-elämään tai kasvatukseen liittyvissä asioista. Myös lapsi itse voi ottaa koulupsykologiin yhteyttä, kun hän haluaa keskustella luottamuksellisesti aikuisen kanssa asioistaan.