Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyöllä on myönteinen vaikutus luokan ja koulun ilmapiiriin ja se vahvistaa kouluyhteisön hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Yhdessä toimimisen tavoitteena on lapsen ja nuoren oppimisen ja terveen kasvun ja kehityksen tukeminen koko oppimispolun ajan. Yhteistyön merkitys ei vähene lapsen varttuessa.

Kodin ja koulun yhteistyö rakentuu arkiseen kanssakäymiseen, jonka tukena on sähköinen Wilma-sovellus. Opettajat kutsuvat huoltajat vähintään kerran lukuvuodessa oppilaan arviointikeskusteluun ja lisäksi koulut järjestävät vuosittain vanhempainiltoja, joissa on mahdollista verkostoitua lapsen luokkatovereiden huoltajin kanssa sekä kuulla ajankohtaisia kuulumisia. Kun tulee tarve olla kouluun yhteydessä joko hyvin tai huonosti sujuneen asian johdosta, on tärkeää ottaa aina yhteyttä tahoon, joka on mahdollisimman lähellä tapahtunutta. Näin ollen yhteyttä tulisi ottaa aina ensisijaisesti oppilaan omaan opettajaan. Yhteydenotto kannattaa myös tehdä ajallisesti mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen.

Koulussa vastaamme siitä, että:

  • kohtelemme oppilasta huomaavaisesti, ystävällisesti ja kunnioittavasti
  • rohkaisemme oppilaista kohteliaaseen ja ystävälliseen käytökseen
  • kohtelemme oppilaita yksilöinä ja tuemme heitä tarvittaessa
  • tarjoamme oppilaalle innostavan ja turvallisen oppimisympäristön
  • kannustamme ja autamme oppilasta huomaamaan, missä hän on hyvä
  • arvioimme omaa toimintaamme ja annamme oppilaalle palautetta säännöllisesti
  • annamme huoltajille tietoa oppilaan koulunkäynnistä ja koulun toiminnasta
  • toivotamme huoltajat tervetulleiksi kouluun.

VANVARY

VANVARY on vantaalaisten vanhempien vaikuttamiskanava, kunnallinen vanhempien ja vanhempainyhdistysten yhteistyöfoorumi. VANVARY järjestää vanhempainyhdistysten yhteisiä tapaamisia, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, sekä tiedottaa vanhempainyhdistysten ja kattojärjestön toiminnasta.

WILMA

Wilman avulla huoltajat pystyvät seuraamaan mm. lastensa poissaoloja ja viestejä opettajalta.

kodin ja koulun päivä

Kodin ja koulun päivä

Kodin ja Koulun Päivä on valtakunnallinen tapahtuma, jota koulut voivat toteuttaa yhdessä kotien kanssa. Aihe ja ajankohta on vapaa, tärkeintä on kohtaaminen; lapsen kasvun ja oppimisen tukeminen.

Ajankohtaista