Harrastusten Vantaa

kaksi poikaa maalaa spraymaalilla

Harrastamisen Suomen malli Vantaalla

Harrastusten Vantaa on osa valtakunnallista harrastamisen Suomen mallia, jonka tavoite on tarjota peruskoululaisille laadukkaita, mieluisia ja maksuttomia harrastusmahdollisuuksia oman koulun ja kodin läheisyydessä lasten toiveita kuullen.  Vantaalla osa harrastuksista toteutetaan myös iltapäivätoiminnan yhteydessä. Tavoitteena on tarjota vantaalaisille lapsille tasavertaiset mahdollisuudet osallistua mieluisaan harrastustoimintaan ja tarjota heille pitkäkestoinen harrastus lähellä kotia. Kaikki harrastukset järjestetään niin, että ne eivät kohtuuttomasti pidennä lasten ja nuorten koulupäivää.

Lukuvuonna 2021–2022 Harrastusten Vantaa -hankkeessa järjestetään noin 300 ilmaista harrastusta, joilla tavoitetaan lähes 5000 vantaalaista peruskoululaisista. Harrastuksia järjestetään lasten ja nuorten harrastustoiveiden pohjalta. Toiveita on kerätty muun muassa OKM:n koululaiskyselyn ja Vantaan kaupungin omien lapsille ja nuorille suunnattujen kyselyiden kautta. Harrastusten Vantaa -mallissa harrastuksen tavoitteena ei ole kilpailu, vaan oman yhteisön löytäminen. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittäminen ja tukeminen, oman yhteisön löytäminen, syrjäytymisen ehkäisy ja eriarvoisuuden vähentäminen ovat mallin tärkeitä tavoitteita.

Harrastustoiminnassa tunnistetaan lasten, nuorten ja perheiden erityistarpeet.

Kaikilla lapsilla tulisi olla mahdollisuus harrastamiseen esteettömästi. Monikulttuurisuus, monimuotoisuus ja erityisen tuen oppilaat huomioidaan järjestämällä osaan ryhmistä avustajia tai useampia ohjaajia sekä tekemällä yhteistyötä erityisopetuksen ja valmistavan opetuksen kanssa. Ohjaajille pyritään myös tarjoamaan tarvittavaa koulutusta erityislasten ohjaukseen.

Valtioneuvoston Lasten ja nuorten hyvinvointi koronakriisin jälkihoidossa -raportissa todetaan, että koronakriisi on monin tavoin heikentänyt lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia ja Suomen mallin mukaisen, lasten ja nuorten koulupäivän yhteydessä tapahtuvan mielekkään vapaa-ajantoiminnan toteuttamisessa on tärkeää tunnistaa paikalliset lasten hyvinvointia ja pärjäävyyttä vahvistavat tekijät. Harrastusten Vantaa -hankkeen kautta pyritään ehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään tietoisuutta oman asuinalueen harrastusmahdollisuuksista. Harrastustoiminnan järjestämisessä otetaan huomioon lasten ja nuorten mahdollisuus vaikuttaa harrastustoiminnan suunnitteluun esimerkiksi kokeiluharrastusten ja harrastekaveritoiminnan kautta.

Harrastekaveritoiminta

Etsivässä harrastekaveritoiminnassa painotetaan lasten ja nuorten mahdollisuutta omatoimisen ja oman näköisen toiminnan järjestämiseen. Harrastekaveritoiminnan kautta tunnistetaan tehokkaasti erityisesti ne lapset ja nuoret, jotka hyvinvointinsa edistämisen, sosiaalisen ja fyysisen sekä emotionaalisen kehittymisen kannalta hyötyisivät harrastamisesta. Harrastekaveriryhmien etsivä harrastetoiminta sijoittuu koulupäivään, kuten välitunneille, sekä koulupäivän välittömään läheisyyteen ja ohjaa omaehtoiseen aktiivisuuteen myös vapaa-ajalla.

Harrastekaveritoiminnan tavoitteet

- Motivoida, kannustaa ja tukea lasta tai nuorta harrastamisen aloittamisessa.

- Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen lisäämällä lasten harrastamista sekä tuottamalla positiivisia kokemuksia ryhmässä toimimisesta.

- Luoda lapselle positiivisia mielikuvia ja kokemuksia harrastamisesta ja auttaa ymmärtämään sen merkitystä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta.

- Tukea ja kannustaa huoltajia lapsen harrastamisen lisäämiseen. Harrastekaverisuhteissa painotetaan huoltajien roolia sekä tarvittaessa opastetaan ja avustetaan myös huoltajia tukisuhteen parantamiseksi.

- Lisätä tietoisuutta oman asuinalueen harrastusmahdollisuuksista.

Osana harrastekaveritoimintaa perustetaan syksyllä 2021 harrastevälinelainaamo, jonka kautta lapset ja heidän vanhempansa voivat matalalla kynnyksellä lainata harrastustarvikkeita lenkkareista tennismailaan, jotta lapsi pääsee osallistumaan Harrastusten Vantaa -hankkeen eri harrastuksiin ja kokeilemaan erilaisia lajeja osana harrastekaveritoimintaa. Harrastevälinelainaamo on osa etsivän harrastekaveritoiminnan tukiverkostoa ja laajempaa peruskoululaisille suunnattua toimintaa. Lainaamon kautta aktivoidaan kuntalaisia lahjoittamaan vähän käytettyjä harrastusvälineitä, joilla voidaan mahdollistaa peruskoululaisen harrastus. Lahjoitusten tueksi hankitaan oma perusvälineistö, joka tukee OKM:n koloulaiskyselyn tuloksiin perustuvia vastauksia. Harrastuskavereiden järjestämään toimintaan osallistuvilla on mahdollisuus hyödyntää harrastusvälinelainaamon tarjoamia välineitä.

Tule järjestämään peruskoululaisten toivomia harrastuksia 2021–2022

Vantaan kaupunki kilpailuttaa lapsille ja nuorille järjestettäviä harrastustoimintapalveluja ajanjaksolle syyskuu 2021 – toukokuu 2022 osana Harrastusten Vantaa -hanketta.

Harrastusten Vantaa on osa valtakunnallista Harrastamisen Suomen mallia, jonka tavoite on tarjota peruskoululaisille (1.lk – 9.lk) laadukkaita, mieluisia ja maksuttomia harrastusmahdollisuuksia oman koulun ja kodin läheisyydessä, lasten toiveita kuullen. Osa harrastuksista toteutetaan iltapäivätoiminnan yhteydessä.

Ensi lukuvuoden harrastustoiminta alkaa syyskuussa 2021 ja loppuu toukokuussa 2022. Tarjottujen harrastusten tulee olla säännöllisiä, viikoittain tapahtuvia ja laadukkaasti toteutettuja. Harrastusten järjestäjinä voi toimia urheiluseuroja, yksittäisiä taiteilijoita ja taidekasvattajia, ammattimaisia taide-, kulttuuri-, ja liikuntatoimijoita sekä muita ammattimaisia toimijoita.

Ohjaajien ammattimaisuus omalla osaamisalueellaan sekä kokemus lasten ja nuorten parissa toimimisesta on harrastustoiminnan toteuttajien valinnassa prioriteetti. Harrastuksen järjestäjän vastuulla on ilmoittautumisten vastaanotto, viestiminen harrastukseen osallistuvien lasten vanhempien kanssa sekä Vantaan kaupungin yhteyshenkilölle raportointi.

Tarjous jätetään Tarjouspalvelu -toimittajaportaalissa. Samalla sivulla voi tutustua tarjouspyynnön tarkkoihin tietoihin ja dokumentteihin.

Päästäksesi tutustumaan osallistumispyynnön tarkkoihin tietoihin, sinun tulee olla rekisteröitynyt Tarjouspalveluun. Rekisteröityminen onnistuu Tarjouspalvelun verkkosivuilla.

Tarjouspyyntö on julkaistu ainoastaan suomeksi. Kaikki kysymykset koskien tarjouspyyntöä tulee jättää Tarjouspalvelun kautta.

Kilpailutus on auki 4.8.2021 klo 12.00 asti

Lisätietoja

Järjestelmän käyttöä koskevissa tiedusteluissa tulee ottaa yhteyttä Cloudia Help Deskiin, sähköpostilla: tuki@cloudia.fi tai puhelimitse: +358 20 766 1075.

Yhteystiedot

Vantaalla hanketta koordinoi kaupunkikulttuurin toimialan kehittämisyksikkö yhteistyössä liikunnan ja kulttuurin palvelualueiden sekä kasvatuksen ja oppimisen toimialan kanssa.

Projektipäällikkö Anna Puhakka, puh. +358 40 5598538, anna.puhakka@vantaa.fi

Projektikoordinaattori Heli Peltonen, puh. +358 40 6273713, heli.peltonen@vantaa.fi.

Lisätietoa harrastamisen Suomen mallista

Lisätietoa harrastamisen Suomen mallista (OKM)

Harrastamisen Suomen mallille yhteyspiste ja tunnus (Lastenkulttuuri.fi)

Koululaiskyselyn tulokset 2020