Aamu- ja iltapäivätoiminta Vantaalla

Lapset maalaavat ohjaajan kanssa

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä tätä vanhemmille oppilaille, joilla on erityisen tuen päätös.

Vantaalla toimii 58 iltapäiväkerhoa, joissa käy noin 2400 lasta. Kaupunki koordinoi toimintaa ja kerhoja pitävät yksityiset tahot, seurakunta sekä yhdistykset ja järjestöt. Iltapäiväkerhot toimivat pääasiallisesti koulujen ja seurakuntien tiloissa.

Sivun sisältö:

Iltapäivätoimintaan hakeminen

Iltapäiväkerhohaku on vuosittain huhtikuussa. Huhtikuun aikana hakeneet tulevan lukuvuoden 1. ja 2. vuosiluokan oppilaat ja tätä vanhemmat erityisen tuen päätöksen oppilaat saavat paikan alkavan lukuvuoden iltapäiväkerhoon.

Iltapäiväkerhoon voi hakea myös ympäri vuoden, mutta tällöin emme voi taata kaikille hakijalle iltapäiväkerhopaikkaa.

Huoltaja on saanut tammikuussa oppivelvollisuusilmoituksen mukana oppilaskohtaisen avainkoodin, jonka avulla hän on voinut luoda yhden huoltajan Wilman käyttäjätunnuksen. Luomallaan tunnuksella huoltaja on ilmoittanut lapsen kouluun ja samalla tunnuksella haetaan iltapäivätoimintaan. Mikäli avainkoodi on hävinnyt tai huoltaja ei ole tehnyt käyttäjätunnusta, ohjeita voi pyytää osoitteesta primuswilmatuki@vantaa.fi.

Iltapäiväkerhoihin haetaan sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. Hakulomake löytyy Wilmasta seuraavasti:

  1. Kirjaudu Wilma-järjestelmään
  2. Valitse yläpalkista Hakemukset ja päätökset
  3. Valitse Tee uusi hakemus
  4. Valitse Hakemus iltapäivätoimintaan

Iltapäiväkerhopaikoista ei voida antaa väliaikatietoja. Sähköinen päätös julkaistaan Wilmassa kesäkuun toisella viikolla. Jos olet valinnut paperisen päätöksen, se saapuu kotiin kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

Jos tarvitset iltapäivätoimintaan hakemisessa apua (esim. Wilma-järjestelmä), voit mennä Vantaa-infon palvelupisteeseen. Siellä neuvotaan, kuinka kirjaudutaan Wilmaan, täytetään hakemus ja lähetetään se. Ota mukaasi oppivelvollisuusilmoituksen mukana tullut oppilaskohtainen avainkoodi tai luomasi Wilman käyttäjätunnus.

Toimintaan voi hakea myös kaupungin nettisivuilta tulostettavalla lomakkeella. Hakulomake lähetetään sähköpostin liitteenä iltapaivatoiminta@vantaa.fi tai osoitteella: Kasvatus ja oppiminen, Iltapäivätoiminta, PL 1500, 01030 Vantaan kaupunki.

Iltapäivätoiminnan asiakasmaksut ja maksuhuojennus

Asiakasmaksut ovat lukuvuonna 2020–2021 neljän tunnin päivittäisestä toiminnasta 100 euroa kuukaudessa ja viiden tunnin päivittäisestä toiminnasta 130 euroa kuukaudessa. Iltapäiväkerhossa tarjotaan päivittäin maksuton välipala ja kaikki toimintaan osallistuvat lapset ovat tapaturmavakuutettuja.

Asiakasmaksuja voidaan huojentaa 35 % perheen tulotason mukaan. Tällöin maksut alenevat neljän tunnin toiminnan osalta 65 euroon kuukaudessa ja viiden tunnin toiminnan osalta 84,50 euroon kuukaudessa.

Apua maksuhuojennushakemuksen täyttämiseen saat Vantaa-infon palvelupisteestä.

Toiminta-ajat

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulun lukuvuoden aikana. Sitä ei järjestetä loma-aikoina eikä poikkeuksellisina lauantaikoulupäivinä. Koulujen työ- ja loma-ajat löytyvät perusopetuksen sivuilta.

Päivittäinen toiminta-aika on iltapäiväkerhoissa klo 12–17. Palvelusopimuksessa perhe valitsee vuoden ajaksi haluamansa toiminta-ajan.

Aamupäivätoimintaa voidaan järjestää, jos ryhmään tulee riittävästi osallistujia. Lukuvuonna 2020-2021 aamupäivätoimintaa järjestetään Kaivokselan koulussa Kaivoskympin iltapäiväkerhon kannatusyhdistyksen ja Vantaan Kansainvälisen koulun Vakka ry:n toimesta. Aamupäivätoiminnan maksusta päättää sen järjestäjä.

Iltapäiväkerholaisen osallistuminen muuhun koulun kerhotoimintaan

Iltapäiväkerholainen voi osallistua koulun muuhun kerhotoimintaan. Toimintaa järjestetään vuosiluokkien 1.–9. oppilaille. Koulun kerhotoiminta on oppilaille vapaaehtoista ja maksutonta. Kerhoja järjestetään yleensä koulupäivän jälkeen koulujen tai lähialueiden tiloissa. Koulut tiedottavat kerhoista ja ottavat vastaan ilmoittautumisia.

Iltapäiväkerhojen yhteystiedot

Palveluntuottajien yhteystiedot kouluittain:

Askiston koulu

H & S International School Oy/ HSIS Iltapäivätoiminta
Henna Soininen-Stojanov
henna.stojanov@hsis.fi
040 821 1621
https://www.hsisiltapaivatoiminta.fi/yhteystiedot/

Aurinkokiven koulu

Aurinkokiven koululla ja Keimolanmäen opetuspisteessä
Musiikkikoulu Grooven kannatusyhdistys ry
Aarne Himberg
aarne.himberg@uniarts.fi
040 756 6577

Kivistön kirkolla
Vantaankosken srk
Johanna Jansik
johanna.jansik@evl.fi
050 561 7280
https://www.vantaanseurakunnat.fi/kasvatus-vantaankoski/koululaisille/iltapaivakerhot

Hiekkaharjun koulu

Vantaan Lastenliitto ry
Virve Hakasalo
vantaa@lastenliitto.fi
050 563 0526
https://www.lastenliitto.fi/vantaa/iltapaivatoiminta/

Hämeenkylän koulu

Hämeenkylän kirkolla ja koululla
Hämeenkylän srk
Jarna Wikström
jarna.wikström@evl.fi
050 544 7647
https://www.vantaanseurakunnat.fi/hameenkylan-seurakunta/lapset-ja-perheet/koululaisten-iltapaivatoiminta

Ilolan koulu

Ilolan koululla
Nano, Lasten ja Nuorten Kerhotoiminta Oy
Riia Luoma
riia.luoma@nanokerhot.com
044 544 6113
https://www.nanokerhot.com/vantaa.html

Ilolan seurakuntatalo
Tikkurilan srk
Outi Myllylä
outi.myllyla@evl.fi
050 327 1634
https://www.vantaanseurakunnat.fi/tikkurilan-seurakunta/kouluikaiset/iltapaivakerhot

Itä-Hakkilan koulu

Kolohongan kerhotila
Hakunilan srk
Birgitta Tasavuori
birgitta.tasavuori@evl.fi
050 523 4051
https://www.vantaanseurakunnat.fi/hakunilan-seurakunta/lapsille-ja-perheille/iltapaivakerho

Itä-Hakkilan koululla
Nano, Lasten ja Nuorten Kerhotoiminta Oy
Riia Luoma
riia.luoma@nanokerhot.com
044 544 6113
https://www.nanokerhot.com/vantaa.html

Jokiniemen koulu
Tikkurilan palloseura ry Tips
Mira Putkonen
mira.putkonen@tips.fi
0400 423 447
https://www.tikkurilanpalloseura.fi/toiminta/iltapaivakerho/

Jokivarren koulu

Jokivarren koululla ja Nikimäen opetuspistessä
Mammolina Oy
Tiina Suominen
tiina@mammolina.fi
044 591 2262

Kaivokselan koulu

Kaivokselan koululla
Kaivoskympin iltapäiväkerhon kannatusyhdistys ry
Tiina Niskanen
kaivoskymppi@gmail.com
050 414 5618

Kaivosristissä
Vantaankosken srk
Johanna Jansik
johanna.jansik@evl.fi
050 561 7280
https://www.vantaanseurakunnat.fi/kasvatus-vantaankoski/koululaisille/iltapaivakerhot

Ojahaanrinne, Myyrmäessä
Sahan-seura ry
Abdullahi Musse
abdullahi.musse@eduvantaa.fi
045 270 2270

Kanniston koulu

Musiikkikoulu Grooven kannatusyhdistys ry
Aarne Himberg
aarne.himberg@uniarts.fi
040 756 6577

Kartanonkosken koulu

Kartanonkosken koululla
Pilke päiväkodit Oy
Henna Sandroos
henna.sandroos@pilke-paivakodit.fi
040 905 2662
https://www.pilkepaivakodit.fi/iltapaivakerhot/vantaa/

Tammiston opetuspisteessä
Vantaan sanataidekoulu ry
Anna Rautiainen
anna.rautiainen@sanataidekoulu.fi
045 353 3707
http://sanataidekoulu.fi/opetus/iltapaivakerhot/

Kivimäen koulu

Kivimäen koululla
Nano, Lasten ja Nuorten Kerhotoiminta Oy
Riia Luoma
riia.luoma@nanokerhot.com
044 544 6113
https://www.nanokerhot.com/vantaa.html

Vantaanlaakson toimitilassa
Vantaankosken srk
Johanna Jansik
johanna.jansik@evl.fi
050 561 7280
https://www.vantaanseurakunnat.fi/kasvatus-vantaankoski/koululaisille/iltapaivakerhot

Kuusikon koulu
Mammolina Oy
Tiina Suominen
tiina@mammolina.fi
044 591 2262
https://www.mammolina.fi/ILTAP%C3%84IV%C3%84KERHOT

Kytöpuiston koulu

Kytöpuiston koululla
Nano, Lasten ja Nuorten Kerhotoiminta Oy
Riia Luoma
riia.luoma@nanokerhot.com
044 544 6113
https://www.nanokerhot.com/vantaa.html

Rekolan kirkolla
Rekolan srk
Laura Leverin
laura.leverin@evl.fi
050 467 2434
https://www.vantaanseurakunnat.fi/rekolan-seurakunta/lapset-ja-perheet/iltapaivakerhot

Lehtikuusen koulu

Lehtikuusen koulu / toimii Harmokujan pk
Vantaan Lastenliitto ry
Virve Hakasalo
vantaa@lastenliitto.fi
050 563 0526
https://www.lastenliitto.fi/vantaa/iltapaivatoiminta/

Leppäkorven koulu
Mammolina Oy
Tiina Suominen
tiina@mammolina.fi
044 591 2262
https://www.mammolina.fi/ILTAP%C3%84IV%C3%84KERHOT

Martinlaakson koulu

Vantaan sanataidekoulu ry
Anna Rautiainen
anna.rautiainen@sanataidekoulu.fi
045 353 3707
http://sanataidekoulu.fi/opetus/iltapaivakerhot/

Mikkolan koulu

Mikaelin seurakuntakodissa
Korson srk
Sanna Ahjosaari
sanna.ahjosaari@evl.fi
050 563 0526
https://www.vantaanseurakunnat.fi/korson-seurakunta/lapset-ja-perheet/iltapaivakerhot

Mikkolan koululla
Vantaan Lastenliitto ry
Virve Hakasalo
vantaa@lastenliitto.fi
050 563 0526
https://www.lastenliitto.fi/vantaa/iltapaivatoiminta/

Pähkinärinteen koulu

Lammaspolku 1, kerhohuoneistossa
Hämeenkylän srk
Jarna Wikström
jarna.wikström@evl.fi
050 544 7647
https://www.vantaanseurakunnat.fi/hameenkylan-seurakunta/lapset-ja-perheet/koululaisten-iltapaivatoiminta

Pähkinärinteen koululla
Nano, Lasten ja Nuorten Kerhotoiminta Oy
Riia Luoma
riia.luoma@nanokerhot.com
044 544 6113
https://www.nanokerhot.com/vantaa.html

Pähkinärinteen koulu, nuorisokerhon tilassa
Vantaan sanataidekoulu ry
Anna Rautiainen
anna.rautiainen@sanataidekoulu.fi
045 353 3707
http://sanataidekoulu.fi/opetus/iltapaivakerhot/

Päiväkummun koulu

Vantaan Lastenliitto ry
Virve Hakasalo
vantaa@lastenliitto.fi
050 563 0526
https://www.lastenliitto.fi/vantaa/iltapaivatoiminta/

Rajakylän koulu

Länsimäen koululla
Vantaan Lastenliitto ry
Virve Hakasalo
vantaa@lastenliitto.fi
050 563 0526
https://www.lastenliitto.fi/vantaa/iltapaivatoiminta/

Rajakylän koululla
Vantaan NMKY ry
Jasmine Moberg
jasmine.moberg@ymca.fi
045 1829 5551
https://www.nmkyvantaa.fi/lapset-ja-nuoret/lapset-ja-nuoret-iltapaivakerhot/

Rajatorpan koulu

H & S International School Oy/ HSIS Iltapäivätoiminta
Henna Soininen-Stojanov
henna.stojanov@hsis.fi
040 821 1621
https://www.hsisiltapaivatoiminta.fi/yhteystiedot/

Rekolan koulu

Rekolan koululla ja Rekolan kirkolla
Vantaan NMKY ry
Jasmine Moberg
jasmine.moberg@ymca.fi
045 1829 5551
https://www.nmkyvantaa.fi/lapset-ja-nuoret/lapset-ja-nuoret-iltapaivakerhot/

Rekolan kirkolla
Rekolan srk
Laura Leverin
laura.leverin@evl.fi
050 467 2434
https://www.vantaanseurakunnat.fi/rekolan-seurakunta/lapset-ja-perheet/iltapaivakerhot

Rekolanmäen koulu

Koivukylän Palloseura ry Koips
Terhi Palm
terhi.palm@koips.fi
044 766 5811
https://www.koips.fi/seura/iltapaivakerho/

Seutulan koulu

MLL:n Seutulan paikallisyhdistys ry
Ammi Kivimäki
ammi.kivimaki@gmail.com
050 361 6495

Simonkallion koulu

Pilke päiväkodit Oy
Henna Sandroos
henna.sandroos@pilke-paivakodit.fi
040 905 2662
https://www.pilkepaivakodit.fi/iltapaivakerhot/vantaa/

Uomarinteen koulu

Uomarinteen koululla
Japalo Oy
Pauliina Luukkanen
pauliina@japalo.fi
040 752 2505
https://www.japalo.fi/iltapaivakerho/

Ojahaanrinne, Myyrmäessä
Sahan-seura ry
Abdullahi Musse
abdullahi.musse@eduvantaa.fi
045 270 2270

Myyrmäen kirkolla
Vantaankosken srk
Johanna Jansik
johanna.jansik@evl.fi
050 561 7280
https://www.vantaanseurakunnat.fi/kasvatus-vantaankoski/koululaisille/iltapaivakerhot

Lasten taidetalo Toteemissa
Vantaan sanataidekoulu ry
Anna Rautiainen
anna.rautiainen@sanataidekoulu.fi
045 353 3707
http://sanataidekoulu.fi/opetus/iltapaivakerhot/

Vantaan kansainvälinenkoulu

Vantaan kansainvälisen koulun vanhempainyhdistys - Vakka ry
Tanja Forcythe-Reid
vakkaafternoon@gmail.com
040 766 4277
https://vakkary.com/afternoon-club/

Vantaan steinerkoulu
Vantaan seudun Steinerkoulun kouluyhdistys ry
https://vantaansteinerkoulu.fi/vapaalla/iltapaivakerho-jalava/

Veromäen koulu

Veromäen koululla ja Pakkalan opetuspisteessä
Vantaan sanataidekoulu ry
Anna Rautiainen
anna.rautiainen@sanataidekoulu.fi
045 353 3707
http://sanataidekoulu.fi/opetus/iltapaivakerhot/

Viertolan koulu

Jokirannassa ja Viertolassa
Pilke päiväkodit Oy
Henna Sandroos
henna.sandroos@pilke-paivakodit.fi
040 905 2662
https://www.pilkepaivakodit.fi/iltapaivakerhot/vantaa/

Vierumäen koulu

Kulomäen toimipisteessä
Mammolina Oy
Tiina Suominen
tiina@mammolina.fi
044 591 2262
https://www.mammolina.fi/ILTAP%C3%84IV%C3%84KERHOT

Vierumäen koululla
Korson Veto ry Kove
Saija Pellikka
ipkvierumaki@gmail.com
040 352 8286
http://www.korsonveto.fi/iltapaivakerho/

Ylästön koulu

Ylästön koululla
Nano, Lasten ja Nuorten Kerhotoiminta Oy
Riia Luoma
riia.luoma@nanokerhot.com
044 544 6113
https://www.nanokerhot.com/vantaa.html

Ylästön seurakuntatalo
Tikkurilan srk
Outi Myllylä
outi.myllyla@evl.fi
050 327 1634
https://www.vantaanseurakunnat.fi/tikkurilan-seurakunta/kouluikaiset/iltapaivakerhot