Tapaturmat ja vakuutukset

Opiskelijat ovat vakuutettuja opiskeluaikana sekä matkalla oppilaitokseen. Vakuutus kattaa myös muun opetussuunnitelman mukaisen toiminnan, kuten työharjoittelun, retket ja leirikoulut.

Jos opiskelijalle sattuu opiskeluaikana tapaturma, hän saa ensiavun oppilaitoksessa. Sieltä opiskelija ohjataan tarvittaessa terveyskeskukseen tai vakavissa tapauksissa suoraan sairaalaan. Hammastapaturmissa opiskelija ohjataan Vantaan kaupungin hammashoitolaan. Yksityisten lääkäriasemien palveluista aiheutuneita kustannuksia ei korvata. Mahdollinen opiskelijan oma sairauskulu- tai yksityistapaturmavakuutus ei korvaa lukiolain tai ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisia tapaturmia, koska niistä kunta on lain mukaan korvausvelvollinen.

Tapaturmasta täytetään aina tapaturmaselvitys, joka palautetaan oppilaitoksen kansliaan. Tapaturmassa rikkoutuneita vaatteita, kelloja, kännyköitä ja muuta tavaraa ei korvata. Ainoastaan hoitotoimenpiteen yhteydessä leikatuista vaatteista voi saada korvausta.Tapaturmasta tehdään selvitys siinäkin tapauksessa, ettei lääkärin hoitoa tarvita. Silmälasit korvataan mikäli tapaturma on edellyttänyt terveydenhoitajan tai lääkärin hoitoa.

Ajankohtaista