Opiskeluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut koronaepidemian aikana

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asiointia siirretään mahdollisimman paljon puhelimitse tai videovastaanottojen kautta tapahtuvaksi etävastaanotoksi.

  • Kutsuntojen ennakkoterveystarkastuksia jatketaan.
  • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan oppilaitosten opiskelijoiden välttämättömät selvitykset ja rokotukset toteutetaan.
  • Muita koulu- ja opiskeluterveydenhuollon vastaanottokäyntejä toteutetaan resurssien puitteissa.
  • Muut terveydenhoitajalle ja oppilaitoksen lääkärille sovitut yksilölliset käynnit toteutuvat ensisijaisesti puhelimitse ja opiskelija kutsutaan vain tarvittaessa vastaanotolle.
  • Jos teillä on tarvetta koulu- tai opiskeluterveydenhuollon palveluille, ottakaa yhteyttä oman koulun/oppilaitoksen terveydenhoitajaan.

. . .

Opiskeluterveydenhuolto on tarkoitettu kymppiluokkalaisille, lukiolaisille, toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville ja maahanmuuttajien perusopetuksessa opiskeleville. Opiskelijat, jotka opiskelevat opintotukeen oikeuttavassa koulutuksessa, voivat käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluita. Lue lisää aikuis- ja etälukion opiskeluterveydenhuollosta.

Opiskeluterveydenhuollossa ohjataan opiskelijoita huolehtimaan terveydestään, autetaan eteenpäin eri elämäntilanteissa ja tuetaan opiskelukykyä. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös sairauksien hoito. Opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehditaan yhteistyössä oppilaitoksen muiden toimijoiden ja viranomaisten kanssa.

Terveydenhoitajan vastaanotolle voi tulla ilman ajanvarausta päivystysaikoina. Vastaanotolle voi myös varata ajan puhelimitse tai sähköisesti.

Terveystarkastukset

Lukioissa ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelijoille tehdään terveystarkastus 1. ja 2. vuosikurssilla. Lääkärintarkastukset ja kutsuntaikäisten ennakkoterveystarkastukset tehdään pääsääntöisesti 2. vuosikurssilla.

Opiskeluterveydenhuollon lääkäriin saa tarvittaessa yhteyden terveydenhoitajan kautta. Opiskeluterveydenhuollon lääkäri hoitaa ensisijaisesti opiskelukykyyn vaikuttavia ongelmia ja sairauksia ja laatii tarvittaessa opiskeluun liittyviä todistuksia.

Kutsuntaikäisten ennakkoterveystarkastukset

Vantaalla opiskelevat kutsuntaikäiset tarkastetaan opiskeluterveydenhuollossa. Ennakkoterveystarkastukseen kuuluu terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus.

Rokotukset

Tiedote influenssarokotuksista syksy 2020
Opiskeluterveydenhuollossa rokotukset annetaan valtakunnallisen rokotusohjelman mukaisesti. Työharjoittelussa hepatiitti B -tartunnalle altistuvat Vantaan oppilaitoksissa opiskelevat opiskelijat saavat B-hepatiittirokotteen maksutta opiskeluterveydenhuollosta. Muissa työharjoitteluun liittyvissä rokotusasioissa voi olla yhteydessä opiskeluterveydenhuoltoon. Ulkomaan vapaa-ajan matkoihin liittyvät rokotukset annetaan pääsääntöisesti omalla terveysasemalla. Opiskeluterveydenhuollossa annetaan kausi-influenssarokotuksia THL:n suositusten mukaisesti.

Opiskelijoiden sairaanhoito

Vantaalaisen opiskelijan sairaanhoito järjestetään oppilaitoksen opiskeluterveydenhuollossa tai oman asuinalueen terveysasemalla. Ulkopaikkakuntalainen opiskelija voi hakeutua sairaanhoitoon oppilaitoksen opiskeluterveydenhuoltoon, oppilaitoksen alueella sijaitsevalle terveysasemalle tai oman kunnan terveysasemalle.

Äkillisissä sairaustapauksissa tai tapaturman sattuessa voi hakeutua oppilaitoksen terveydenhoitajalle (opiskelupäivän aikana), oppilaitoksen alueella sijaitsevalle terveysasemalle (arkisin klo 8–16) tai terveyskeskuspäivystykseen (muina aikoina).

Opiskelijahuolto

Vantaan lukioissa ja ammattioppilaitoksissa edistetään opiskelijoiden hyvinvointia sekä yhteisön että yksilön tasolla. Opiskeluhuoltopalveluiden asiantuntijat tukevat opiskelijoita erilaisissa pulmissa ja kysymyksissä. Opiskeluterveydenhuolto on osa oppilaitoksen opiskeluhuoltoa.

Ulkomaalaisen opiskelijan oikeus hoitoon

Ulkomailta opiskelemaan tuleva opiskelija on opiskeluterveydenhuollon piirissä.

Oppilaitosten terveellisyys ja turvallisuus

Opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on oppilaitosympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta, yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Toimintaa ohjaavat lait, asetukset ja ohjeet

Tsemppiä kouluvuoteen!

#paluuarkeen