Kuraattoripalvelut

Kuraattori on oppilaitoksessa työskentelevä sosiaalialan asiantuntija. Kuraattoreiden tehtävänä on tukea nuorten opiskelua, hyvinvointia sekä kehitystä ja toimintakykyä. Tukea voidaan antaa yksittäiselle opiskelijalle, opiskelijaryhmälle tai koko oppilaitosyhteisölle.

Kuraattori auttaa nuorta esimerkiksi opiskelussa, itsenäistymisessä ja elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä. Kuraattori ja opiskelija etsivät tilannetta helpottavia ratkaisuja yhdessä. Ratkaisujen löytymiseksi yhteistyötä tehdään myös opiskelijan vanhempien ja oppilaitoksen muun henkilökunnan kanssa.

Kuraattori voi tavata opiskelijaa kahden kesken tai yhdessä oppilaan vanhempien, läheisten ja oppilaitoksen henkilökunnan sekä yhteistyöverkostojen työntekijöiden kanssa. Tapaamisten sisältö muotoutuu opiskelijan tarpeiden mukaan.

Milloin kuraattorin puheille?

Kuraattori voi auttaa esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • opiskelu (motivaatio, poissaolot, kaverisuhteet, kiusaaminen)
  • itsenäistyminen (asuminen, raha-asiat, toimeentulo)
  • elämänhallinta (ajankäyttö, vuorokausirytmi, päihteet)
  • ihmissuhteet (perhetilanne, seurustelu- ja parisuhde, yksinäisyys)
  • hyvinvointi ja jaksaminen.

Jo huoleen tarttuminen ja asiasta ääneen puhuminen usein helpottaa oloa ja selkiinnyttää omia ajatuksia. Kuraattori pystyy tarjoamaan ulkopuolisen näkökulman tilanteeseesi ja tarvittaessa ohjaamaan eteenpäin oikeaan paikkaan tarvitsemasi tuen saamiseksi.

Miten kuraattoriin saa yhteyttä?

Voit tulla tapaamaan kuraattoria itse tai esimerkiksi yhdessä opettajan, kaverin tai vanhemman kanssa. Voit olla yhteydessä puhelimitse, sähköpostilla tai laittaa viestiä. Mietitään yhdessä, kuinka voisimme parhaiten helpottaa tilannettasi.

Kuraattorit myös ohjaavat erilaisia ryhmiä (esimerkiksi elämäntaito- ja stressinhallintaryhmät) sekä työskentelevät opiskelijaryhmissä ja osallistuvat oppilaitoksen tilaisuuksiin, esimerkiksi vanhempainiltoihin .