Hyvinvointi ja terveys

Vantaan lukioissa ja ammattiopisto Variassa edistetään opiskelijoiden hyvinvointia sekä yhteisön että yksilön tasolla. Opiskeluhuoltopalveluiden asiantuntijat tukevat opiskelijoita erilaisissa pulmissa ja kysymyksissä.

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Toimintaa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena. Opiskeluhuolto on kaikkien oppilaitoksissa työskentelevien ja opiskeluhuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä.

Kaikissa Vantaan lukioissa ja ammattiopisto Variassa toimivat yhteisölliset hyvinvointiryhmät (YHR), joiden tehtävänä on vastata oppilaitoksensa opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista.

Psykologit

Psykologit tukevat opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia sekä yksilö- että yhteisötasolla. Psykologi voi tukea esimerkiksi elämäntilanteeseen tai elämänhallintaan liittyvissä pulmissa tai kun nuori tarvitsee apua motivaation puutteeseen, kouluväsymykseen tai masennukseen. Psykologi ohjaa tarvittaessa opiskelijaa jatkotutkimuksiin ja hoitoihin. Asiakastyön lisäksi psykologi tarjoaa psykologisia asiantuntija-, neuvonta- ja konsultaatiopalveluja lukiolle ja opiskelijoiden vanhemmille.

Kuraattorit

Oppilaitosten kuraattorit ovat sosiaalityön asiantuntijoita sekä yksilö- että yhteisötasolla. Kuraattori voi auttaa ja tukea opiskelijaa esimerkiksi, kun nuorella on ongelmia kotona, koulussa tai ihmissuhteissa, jos nuori kokee kiusaamista tai jos päihteidenkäyttö huolestuttaa. Myös asumiseen ja sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa voi kääntyä kuraattorin puoleen. Oppilaitoksesta eroavat ja opintonsa keskeyttävät nuoret voidaan ohjata kuraattorille, jolloin kuraattori auttaa jatkosuunnitelmien teossa. Kuraattori ohjaa nuorta tarvittaessa muiden palvelujen piiriin.

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollolla edistetään ja ylläpidetään opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia yhteistyössä oppilaitosten henkilöstön ja vanhempien kanssa. Toiminta koostuu kouluyhteisön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä yksilökohtaisista terveystapaamisista ja tukea tarvitsevien nuorten tukemisesta. Terveystapaamisissa pyritään tunnistamaan tukea tarvitsevat nuoret sekä havaitsemaan ja puuttumaan kasvun ja kehityksen pulmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tarkoituksenmukaisin keinoin. Tuen tarvetta kartoitetaan ja tukea tarjotaan mm. osallistumalla vanhempainiltoihin, seulomalla nuorten päihteiden käyttöä sekä masennusta ja osallistumalla opiskelijahuoltoryhmien työskentelyyn.

Lue lisää opiskelijaterveydenhuollosta.

Ajankohtaista