Tukea opiskeluun ja hyvinvointiin

Opastetaan oppilasta valinnoissa

Vantaan lukioiden ja ammattiopisto Varian opiskelijoiden hyvinvointia, terveyttä ja opiskelua tuetaan monin tavoin.

Opiskeluhuoltopalveluiden asiantuntijat tukevat opiskelijoita erilaisissa opiskeluun ja elämään liittyvissä pulmissa ja kysymyksissä. Vantaan lukioiden ja Varian opiskelijoilla on käytettävissään muun muassa psykologien, kuraattoreiden ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Opiskelijat saavat tarvittaessa myös kattavaa erityistukea opiskeluun. Lukioissa ja Variassa on panostettu esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksien, oppimaan oppimisen ja opintojen etenemisen tukemiseen.