Valmistava opetus 6-vuotiaille

Valmistava opetus 6-vuotiaille on tarkoitettu niille maahanmuuttajataustaisille kuusivuotiaille lapsille, joiden suomen kielen ja/tai muut taidot eivät riitä esiopetuksen ryhmässä opiskelemiseen.

Valmistava opetus noudattaa esiopetuksen yleisiä tavoitteita, mutta huomioi samalla maahanmuuttajien tarpeet. Valmistavaan opetukseen osallistuva kuusivuotias lapsi osallistuu esiopetusryhmän toimintaan ja saa tämän lisäksi suomi toisena kielenä -opetusta.

Opetukseen hakeminen

Lapsi ilmoitetaan esiopetukseen, jonka jälkeen mahdollisesta valmistavaan opetukseen osallistumisesta sovitaan yhteistyössä lapsen huoltajien ja päivähoitoyksikön kesken. Valmistavaan opetukseen osallistumisesta päättävät lapsen huoltajat.

Esiopetuksen ilmoittautumislomake löytyy verkkoasioinnin sivuilta.

Lisätietoa valmistavasta opetuksesta saa varhaiskasvatuksen kieli- kulttuurikoordinaattoreilta.