Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu Vantaalla

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun vuosina 2021-2024. Kokeiluun osallistuvat kunnat on valittu satunnaisotantana ja Vantaa on mukana tässä otoksessa.

Opetushallitus on laatinut kokeilulle opetussuunnitelman perusteet, jonka pohjalta Vantaalla laaditaan paikallinen opetussuunnitelma. Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta. Lisäksi kokeilulla selvitetään esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita ja perheiden palveluvalintoja. Tavoitteena on saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen. Tavoitteet toteutetaan leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla.

Kokeilussa kokeilutoimintaan osallistuu Opetus- ja kulttuuriministeriön arpomat toimipaikat. Kokeilu on tarkoitettu vuosina 2016 ja 2017 syntyneille lapsille. Kokeilun koeryhmään poimituille lapsille tullaan lähettämään kirje mahdollisuudesta hakea kaksivuotiseen esiopetukseen. Kokeiluun liittyy tutkimushanke, jonka avulla arvioidaan kokeilun toteutumista ja vaikuttavuutta.

Lue lisää kokeilusta ja tutkimushankkeesta Opetus- ja kulttuuriministeriön sivulta.

Kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa mukana olevat toimipaikat Vantaalla

Dickursby daghem
Fazerin päiväkoti
Havukallion päiväkoti
Hevoshaan päiväkoti
Hämeenkylän päiväkoti
Illenpuiston päiväkoti
Isonmännyn päiväkoti
Jokiuoman päiväkoti
Keihäspuiston päiväkoti
Kimaran päiväkoti
Lipunkantajan päiväkoti
Martinlaakson päiväkoti
Metsolanmäen päiväkoti
Metsälinnun päiväkoti
Pakkalanrinteen päiväkoti
Peltolan päiväkoti
Peltovuoren päiväkoti
Rautpihan päiväkoti
Seljapolun päiväkoti
Solkikujan päiväkoti
Suitsikujan päiväkoti
Tammistonrannan päiväkoti
Tikkurilan päiväkoti
Ulrikan päiväkoti
Valtikan päiväkoti
Varistonniityn päiväkoti
Vartiokujan päiväkoti

Ajankohtaista