Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Esiopetusta suunnitellaan lapsiryhmissä valtakunnallisten esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) ja Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelman (2021) pohjalta kunkin lapsiryhmän vahvuudet, tarpeet ja mielenkiinnon kohteet huomioiden. Esiopetusryhmän toimintaa suunnitellaan vuoden mittaan yhdessä lapsiryhmän kanssa ja huoltajia kuullen. Lapsista ja lapsiryhmästä kertyvän havainnointi- ja arviointitiedon pohjalta esiopetustiimi suunnittelee ja toteuttaa esiopetusta. Lapset ovat osallisina tässä prosessissa. Toimintaa arvioidaan ja suunnataan jatkuvasti päivittyvän esiopetusryhmän toimintasuunnitelman avulla.