Lapsi esiopetuksessa

Lapset tutkivat tabletilla aivojen rakennetta

Ennen oppivelvollisuuden alkua lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen. Esiopetusta järjestetään Vantaalla esiopetuksen järjestämispaikoiksi vuosittain hyväksyttävissä kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa.

Esiopetuksessa noudatetaan koulujen työ- ja loma-aikoja. Huoltajat vastaavat lapsen säännöllisestä osallistumisesta esiopetukseen. Yli kahden viikon poissolot anotaan päiväkodin johtajalta Poissaolojen anominen esiopetuksesta -lomakkeella.

Neljän tunnin esiopetus on maksutonta ja sen aikana tarjotaan lämmin ateria.

Esiopetuksessa tarjotaan tarvittaessa kasvun ja oppimisen tukea sekä oppilashuollon palveluita.