Kaksikielinen esiopetus

Esiopetukseen ilmoittautuessa on mahdollista hakea lasta ruotsin kielikylpyesiopetukseen, englannin kielirikasteiseen esiopetukseen, tai laajamittaiseen englanninkieliseen esiopetukseen.

Ruotsin kielikylpyesiopetus

Kielikylpy on ohjelma, joka alkaa Vantaalla varhaiskasvatuksesta tai esiopetuksesta ja kestää perusopetuksen loppuun. Esiopetus toteutetaan pääosin kielikylpykielellä (ruotsi). Kielikylpyopettaja käyttää johdonmukaisesti ainoastaan kielikylpykieltä. Lapsia kannustetaan ruotsin kielen monipuoliseen käyttöön, mutta heillä tulee olla mahdollisuus tulla ymmärretyksi myös suomen kielellä. Kielikylvyn tavoitteena on antaa lapsille valmiudet jatkaa opiskelua sekä ruotsin että suomen kielellä. Lasten äidinkielen tai äidinkielten taitojen kehittymistä tuetaan yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa.

Kenelle?

Kielikylpyohjelmassa opiskelun kannalta keskeistä on lapsen riittävä suomen kielen taitotaso. Suomen kielellä tapahtuva opiskelu lisääntyy vähitellen lapsen kasvaessa ja siirtyessä perusopetukseen. Kielikylvyssä opiskeleminen vaatii myös huoltajilta lapsen aktiivista tukemista sekä halua sitoutua kielikylpypolkuun varhaiskasvatuksesta/esiopetuksesta peruskoulun yhdeksänteen luokkaan saakka.

Lukuvuodeksi 2022-2023 kielikylpyyn voi hakea:

Lue lisää, miten ruotsin kielikylpyopetus jatkuu, kun lapsi siirtyy kouluun.

Katso Youtubesta esittelyvideo ruotsin kielikylpyopetuksesta.

Englannin kielirikasteinen esiopetus

Kieltä harjoitellaan arjen toimintojen kautta leikkien, liikkuen ja laulaen sekä kieltä yhdessä maistellen. Kielirikasteisen esiopetuksen myötä lapsille luodaan luontevia mahdollisuuksia kiinnostua kielistä ja kulttuurien kohtaamisesta esiopetuksen arjessa. Ryhmässä puhutut kielet ja kulttuurit ovat englannin kielen rinnalla yhteisen tutkimusmatkan kohteina. Englannin kieltä käytetään kielirikasteisessa esiopetuksessa alle 25 % toiminnasta.

Englannin kielirikasteista esiopetusta on tarjolla useissa vantaalaisissa päiväkodeissa. Katso esiopetuspaikat täältä.

Laajamittainen englanninkielinen esiopetus

Laajamittaisessa englanninkielisessä esiopetuksessa toiminta suunnitellaan niin, että kahdella kielellä toteutetusta esiopetuksesta muodostuu kokonaisuus, jossa molemmat kielet ovat läsnä ja kehittyvät vähitellen opettajan mallintamisen ja lasten aktiivisen toiminnan kautta. Mikäli mahdollista, kukin opettaja käyttää vain jompaakumpaa kieltä aktiivisesti. Lapsia kannustetaan monipuoliseen kielenkäyttöön. Myös opetuskieliin liittyviä kulttuureita tuodaan lasten ulottuville. Tavoitteena on valmius jatkaa opiskelua sekä englannin että suomen kielellä. Englannin kieltä käytetään laajamittaisessa englanninkielisessä esiopetuksessa yli 25 % toiminnasta.

Lukuvuodeksi 2022-2023 laajamittaiseen englanninkieliseen esiopetukseen voi hakea:

Lue lisää, miten englanninkielinen opetus jatkuu, kun lapsi siirtyy kouluun.