Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus

Jos olet 17-29-vuotias vantaalainen maahanmuuttaja, voit opiskella suomea ja saada samalla suomalaisen perusopetuksen päättötodistuksen. Koulutukseen voidaan harkinnanvaraisesti ottaa myös vanhempia maahanmuuttajia.

Maahanmuuttajien perusopetus järjestetään Vantaan aikuisopistolla. Perusopetus koostuu kahdesta osasta: alku- ja päättövaiheesta. Tarvittaessa alkuvaihe sisältää lukutaitovaiheen (tai osan siitä), mikäli opiskelijalla ei ole luku- ja kirjoitustaitoa tai taito on puutteellinen.

Perusopetuksen päättötodistuksella voit osallistua yhteishakuun ja jatkaa opintoja toisen asteen koulutuksessa.

Hakeminen

Hakuaika aikuisten perusopetukseen on päättynyt. Valmistelemme uuden alkuvaiheen aloittavan ryhmän perustamista. Kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä tammikuun 2022 aikana.

Lisätietoa maahanmuuttajien perusopetuksesta:

Opinto-ohjaaja Minna Hassinen antaa lisätietoja opiskelusta aikuisten perusopetuksessa. Puh. 040 8473401 / minna.hassinen@vantaa.fi

Alle 17-vuotiaat maahanmuuttajat osallistuvat tavalliseen perusopetukseen.