Oppisopimuskoulutus

Mikä on oppisopimuskoulutus?

Oppisopimus on käytännönläheinen tapa opiskella ammatti, päivittää tietoja ja kehittyä oman alansa osaajaksi.

Oppisopimuskoulutukseen osallistuvan tulee olla vähintään 15 vuotta, sekä saanut peruskoulun päättötodistuksen. Yläikärajaa ei ole. Työpaikalla opiskelijalle nimetään alan ammattilainen työpaikkaohjaajaksi. Hän ohjaa ja arvioi opiskelijaa käytännön työssä ja ammatillisessa kehittymisessä koko oppisopimuksen ajan. Tietopuolisesta koulutuksesta vastaa oppilaitos.

Oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto, kun

  • koulutetaan henkilöstöä uusiin ja muuttuviin tehtäviin
  • työntekijältä puuttuu ammatillinen koulutus
  • halutaan päivittää henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa
  • rekrytoidaan uusia työntekijöitä
  • yrittäjä haluaa kouluttaa ja kehittää itseään omassa yrityksessään.

Oppisopimuskoulutus johtaa samoihin tutkintoihin kuin oppilaitoksissa järjestettävä koulutus.

Oppisopimuksen sisältö

  • määräaikainen työ- ja koulutussuhde (sisältää 4 kk:n koeajan), joka päättyy kun sovittu oppiaika on täyttynyt
  • palkka, työaika, lomapäivät ja työturvallisuusasiat määräytyvät työehtosopimuksen mukaisesti
  • työtehtävien on oltava monipuolisia ja niiden tulee soveltua suoritettavaan tutkintoon
  • tietopuolisen koulutuksen määrä riippuu koulutuksen tavoitteista ja opiskelijan henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta
  • sisältää työssäoppimista (n. 80 %) ja oppilaitosten järjestämää tietopuolista opetusta (n. 20 %)

Opiskelijalle tehdään oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan opiskelijan aikaisemmat opinnot ja työkokemus. HOPS räätälöidään aina yrityksen tarpeisiin ja sen sisältöä päivitetään ja tarkennetaan koko koulutuksen ajan.

Lisätietoja löydät Vantaan ammattiopisto Varian sivuilta.

Ajankohtaista