Maksuhuojennukset

Maksuhuojennusta voi saada sisarusperusteella tai toimeentuloperusteella. Sama oppilas ei voi saada molempia alennuksia yhtä aikaa.
Kuvataidekoulussa maksuhuojennusta voivat saada kaikki taiteen perusopetuksen ja varhaisiän taidekasvatuksen oppilaat.

Maksuhuojennus toimeentuloperustein

Maksuhuojennus toimeentuloperusteella voidaan myöntää, mikäli hakija esittää voimassa olevan perustoimeentulotukipäätöksen maksuhuojennushakemuksen liitteenä.
Esitettävä perustoimeentulotukipäätös voi olla myönteinen tai kielteinen.
Jos hakijalla on esittää myönteinen perustoimeentulotuen päätös, maksuhuojennus voi olla 75 %–100 %.
Mikäli perustoimeentulotuen päätös on kielteinen ja ylijäämä on vähäinen (enintään 200 euroa/huollettava), maksuhuojennus voi olla 25–75 %.
Hakemuksia, joissa ei ole liitteenä toimeentulotukipäätöstä, ei käsitellä.

Maksuhuojennus sisarusperusteella

Sisarusalennus on 25 % toisesta kuvataidekoulussa tai musiikkiopistossa opiskelevasta sisaruksesta. Kolmannesta ja sitä useammasta sisaruksesta alennuksen suuruus on 50 %.
Sisaralennusta voi hakea vapaamuotoisesti, mieluiten sähköpostitse osoitteesta kuvataidekoulu (at) vantaa.fi. Hakemuksessa pitää mainita lasten nimet ja oppilaitokset, joissa he opiskelevat.
Sisarusalennukseen ei tarvita toimeentulotukipäätöstä.
Sisarusalennusta tarvitsee hakea vain kerran. Oikeus alennukseen päättyy kun sisarus/sisarukset lopettavat tai keskeyttävät opintonsa.

Maksuhuojennusten hakuprosessi ja päätöksen voimassaolo

Maksuhuojennusta sekä sisarusperusteella että toimeentuloperusteella haetaan kirjallisella hakemuksella oppilaitoksen nettisivuilla ilmoittamaan päivämäärään mennessä.
Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.
Toimeentuloperusteinen päätös on voimassa koko kyseisen lukuvuoden.
Mikäli oppilas aloittaa opinnot kesken lukuvuoden tai perheen taloudellinen tilanne heikkenee oleellisesti, voi maksuhuojennusta anoa kevätlukukaudeksi oppilaitoksen nettisivuilla ilmoitettuun päivään mennessä.

Ajankohtaista