Teatteri- ja sirkustaide

Teatteritaide

Teatteritaiteen perusopetuksen tavoitteena on laaja näkemys teatterista esittävänä taiteena. Oppilas saa ikäkauteensa soveltuvaa kokemusta teatterin tekemisestä, katsottavana olemisesta ja ilmaisukeinoista. Esitystoiminta on olennainen osa opetusta.

Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulussa opetus noudattaa laajan oppimäärän opetussuunnitelmaa ja on tarkoitettu ensisijaisesti 7-18-vuotiaille. Perustaidot opitaan leikin ja improvisaation kautta, jonka jälkeen esitystoiminnan merkitys opetuksessa korostuu. Opetus tukee henkilökohtaista kehitystä ja luovan asenteen syntymistä sekä rohkaisee taiteelliseen toimintaan. Ryhmässä tapahtuva opetus kehittää myös yhteistyötaitoja ja itsetuntemusta. Ilmoittautuminen syksyllä alkaviin ryhmiin tapahtuu aikavälillä 1.4.-15.6. Opetuspaikkoja on eri puolilla Vantaata. Koulu järjestää myös lyhytkursseja koulujen loma-aikoina.

Sirkustaide

Sirkustaiteen perusopetus antaa kuvan sirkuksen perinteestä ja sen eri lajeista. Opetuksessa painotetaan tekniikan hallintaa ja säännöllisen, omatoimisen harjoittelun merkitystä. Opetuksen tavoitteena on auttaa oppilasta löytämään itseään kiinnostavin laji ja kehittymään taidoissaan.

Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu tarjoaa paikan, missä voi turvallisesti harjoittaa taitojaan ja oppia ilon kautta. Sirkustaiteen opiskelu on tutkivaa, omakohtaista harjoittelua, jossa oppiminen tapahtuu kokemuksen ja tekemisen kautta. Sirkusopetuksessa opetellaan erilaisia lajeja, kuten akrobatiaa, jonglöörausta, tasapainoilua ja ilma-akrobatiaa. Lisäksi opitaan esiintymistaitoja ja kehonhallintaa. Opintojen edetessä opetus muuttuu ryhmäopetuksesta yksilötyöskentelyn suuntaan oppilaan erikoistuessa omaan lajiinsa. Opetus noudattaa laajan oppimäärän opetussuunnitelmaa ja on tarkoitettu ensisijaisesti 7-18-vuotiaille. Ilmoittautuminen syksyllä alkaviin ryhmiin tapahtuu aikavälillä 1.4.-15.6. Opetuspaikkoja on eri puolilla Vantaata. Lisäksi koulu järjestää lyhytkursseja koulujen loma-aikoina.

Ajankohtaista