Vantaan etsivä nuorisotyö Kipinä

Vantaan etsivä nuorisotyö tarjoaa apua ja tukea erilaisissa elämäntilanteissa koulutuksen ja työn ulkopuolella oleville 16 – 28- vuotiaille vantaalaisille nuorille. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palveluiden ja muun tuen piiriin, joilla edistetään nuoren elämäntilanteen selkiytymistä, itsenäistymistä ja pääsyä koulutukseen.

Ensisijaisesti etsivää nuorisotyötä tehdään nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Toiminta on nuorelle vapaaehtoista.
Vantaan etsivä nuorisotyö sijaitsee osoitteessa Ratatie 2, 01300 Vantaa (Tikkurila). Etsivät nuorisotyöntekijät tavoittaa 2.8. asti arkisin ma – to klo 8 – 15.30 ja pe klo 8 – 15. Palvelemme suomen, ruotsin, englannin, venäjän, somalian, ranskan sekä komin kielellä.

Kenelle ja mitä?

Yhteydenotot ja huolinuorista tehtävät ilmoitukset

etsivanuorisotyo@vantaa.fi
050 312 4372 etsivän nuorisotyön asiakasnumero

Yhteyttä etsivään nuorisotyöhön voi ottaa niin nuori itse, nuoren läheinen kuin työntekijä. Viranomaisia koskee joissain tilanteissa velvollisuus ilmoittaa nuoren yhteystiedot etsivään nuorisotyöhön. Etsivään nuorisotyöhön nuoren yhteystiedot tulee luovuttaa nuorisolain mukaan, jos

  • Peruskoulun päättänyt nuori ei ole saanut tai vastaanottanut opiskelupaikkaa tai aloittanut opintoja.
  • Alle 29-vuotias nuori keskeyttää ammatillisen tai lukiokoulutuksen
  • Nuori keskeyttää varusmies- tai siviilipalveluksen palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai keskeyttää palveluksen

Nuoren yhteystietojen luovuttamisesta etsivään nuorisotyöhön ilmoitetaan etukäteen nuorelle sekä alaikäisen kohdalla hänen huoltajalleen. Ilmoitusta etsivään nuorisotyöhön ei tarvitse tehdä, jos ilmoittaja on tehnyt lastensuojeluilmoituksen, ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tai sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen tai jos ilmoitusta tekevä taho arvioi, ettei tiedon luovuttaminen nuoren auttamiseksi ole tarpeen.

Huolinuori-ilmoituksen tekeminen

  • Lataa tietokoneelle lomake- Ilmoitus etsivään nuorisotyöhön
  • Tallenna lomake omalle tietokoneellesi
  • Tallentamisen jälkeen avaa lomake tallennetuista tiedostoistasi
  • Täytä lomake ja paina lomakkeen lopussa olevaa lähetä-painiketta
  • Lomake avautuu sähköpostiisi
  • Lähetä täytetty lomake sähköpostiosoitteeseen etsivanuorisotyo@vantaa.fi

Ilmoitus etsivään nuorisotyöhön

Anmälän till det uppsökande undomsarbetet

Vastuuhenkilö: etsivän nuorisotyön esimies Päivi Ruotonen, 050 302 6059, paivi.ruotonen@vantaa.fi

Ajankohtaista