Vaikuttaja-päivä

Vaikuttaja-päivän tarkoituksena on lisätä tietoa vaikuttamismahdollisuuksista Vantaalla sekä tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus vaikuttaa kaupungin kehittämiseen ja päätöksentekoon. Perinteeksi muodostuneen Vaikuttaja-päivän ansiosta lapsen ja nuoren mielipidettä kuullaan Vantaalla.

Vaikuttaja-päivä kokoaa lapset ja nuoret vaikuttamaan

Vaikuttaja-päivään osallistuu 2 edustajaa jokaisesta vantaalaisesta peruskoulusta ja toisen asteen oppilaitoksen toimipisteestä sekä esiopetuksen lapsien edustajat. Lasten ja nuorten lisäksi kaikista kouluista ja oppilaitoksista tilaisuuteen saapuu yksi opettaja.

Vaikuttaja-päivä 2020 on peruttu

Keskiviikolle 15.4. suunniteltu Vaikuttaja-päivä joudutaan valitettavasti perumaan koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi.

Lasten ja nuorten sekä kaupungin johdon ja päättäjien välinen vuorovaikutus on yksi päivän tärkeimmistä tavoitteista. Näin ollen tapahtumaa ei järjestetä etätoteutuksenakaan, sillä tavoiteltu vuorovaikutus ei ole etätoteutuksessa mahdollista.

Lisäksi Vantaan kaupungin on nyt koronaviruksen aiheuttamien isojen taloudellisten haasteiden edessä etsittävä säästötoimenpiteitä sellaisista kohteista, jotka eivät vaaranna peruspalveluita.

Perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten sekä esiopetuksen äänestykset parannusehdotuksista peruutetaan. Toimipisteiltä tulleita parannusehdotuksia ja saatuja toiveita hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.

Ystävällisin terveisin,
Vaikuttaja-päivän työryhmä


Påverkardagen 2020 inhiberad ​​​​​​​

På grund av coronasituationen är vi tyvärr tvungna att inhibera årets Påverkardag som skulle ha tagit plats onsdag 15.4.

Växelverkan mellan barn, unga och stadens beslutsfattare är ett av dagens viktigaste mål. Vi går inte in för en distansdag eftersom den grad av växelverkan som vi strävar efter är omöjlig att uppnå på distans.

Vanda stad står också inför omfattande ekonomiska utmaningar pga. coronaviruset, och därför måste staden söka spara där det går utan att äventyra basservicen.

Det blir inga omröstningar gällande förbättringsförslagen från förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och andra stadiet. Förbättringsförslag och önskemål från enheterna utnyttjas i mån av möjlighet.

Det är sannolikt att deltagande budgetering eller medborgarbudgetering som det också kallas blir temat för nästa års Påverkardag. Vi informerar er närmare när vi får mer specifik information.

Med vänlig hälsning,
Påverkardagens arbetsgrupp

Ajankohtaista