41. Reinhardt, Julius

Kuva Julius Reinhardt


Ikä:
17

Asuinalue:
Ylästö

Esittely:
Moro! Meikäpoika on Vantaan Ylästössa tukikohtaa pitävä nuori, joka on erityisen kiinnostunut yhteisestä vaikuttamisesta. Haen Vantaan nuorisovaltuustoon, jotta voin ajaa eteenpäin niitä asioita, mitä nuoret kokevat tärkeäksi. Päättäjillä on taipumus sivuuttaa nuoret oli kyse sitten koulujen sulkemisesta tai maapallon tulevaisuudesta, joten me tarvitsemme yhteisen äänen.

Harrastukset:
Näillä hetkillä harrastuksiin kuuluu lähinnä voimanosto. Muita kiinnostuksen kohteita muun muassa historia ja politiikka.

Slogan:
Make Vantaa Great Again

Kommentit vaalikoneväittämiin:
1. Koen Vantaan varsin turvalliseksi verrattuna moneen muuhun alueeseen, mutta parantamisen varaa löytyy silti. Vantalla esiintyy esimerkiksi koulukiusaamista, mikä saattaa ulottua myös koulun ulkopuolelle. Tällaiset epäkohdat tulisi korjata.
2. On ehdottoman tärkeää kannustaa nuoria harrastamaan, joten on tarpeellista turvata niidenkin nuorten harrastaminen, jotka eivät olosuhteidensa takia omaa tähän mahdollisuutta. Näin takaamme yhdenvertaisen aseman toteutumisen ja samalla kehitämme nuorten hyvinvointia.
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen on yksi tärkeimmistä kehittämiskohteistamme. Se ei kuitenkaan saa olla ristiriidassa nuorten yleisen hyvinvoinnin kanssa. Esimerkiksi kouluissa kasvisruokaan siirtyminen ei ole tehokas toimi, jos otetaan huomioon siitä aiheutuvat reaktiot nuorten (erityisesti poikien) keskuudessa.
4. Vantaan tulisi pyrkiä kitkemään koulukiusaaminen kokonaan. Erityisesti väkivaltaisuuksiin eteneminen tulee ennaltaehkäistä entistä tehokkaammin. Turvallinen kouluympäristö kuuluu kaikille.
5. Kouluruoan laatu on ainakin omassa koulussani Vaskivuoressa kehittämistä vailla. Lisävaroja tulisi harkita ruoan laadun parantamiseksi, koska kouluruoka on monelle päivän tärkein ateria.
6. Vaikka äänestysikärajaa ei laskettaisikaan 16 vuoteen, tulee nuorten vaikuttamismahdollisuuksia kehittää entisestään. Ikärajan laskeminen olisi helpoin toimi, mutta myös nuorisojärjestöjen kautta toimiminen on kannattavaa.
7. Julkinen liikenne on monelle pakollinen meno, sillä julkisilla liikutaan päivittäin kouluun ja harrastuksiin. Tästä syystä nuorille ja opiskelijoille tulisi harkita täysin maksutonta julkista liikennettä. Tämä kannustaisi siirtymään pois päästöjä lisäävistä kulkuvälineistä.
8. Tieliikenteen kehittämisessä tulee huomioida ensisijaisesti vähäpäästöiset kulkuvälineet. Suomessa pyörällä ei pääse liikkumaan vuoden ympäri, joten julkinen liikenne tulisi olla ensisijaisena huomion kohteena.
9. Kun kouluruoka on kunnossa, on paljon helpompi keskittyä muihin ongelmiin. Koulupsykologit/kuraattori ovat myös tärkeässä roolissa, mutta perustarpeet tulee olla kunnossa ennen näitä.

Ajankohtaista