4. Anttila, Krista

Kuva Krista Anttila


Ikä:
15

Asuinalue:
Leppäkorpi

Harrastukset:
Suunnistus ja kuvataide.

Slogan:
Oikeudenmukainen Vantaa

Kommentit vaalikoneväittämiin:
1. Vantaalla on useita turvallisia paikkoja, joissa on hyvä asua, mutta on myös paljon paikkoja, joissa on paljon levottomuuksia ja turvattomuutta. Mielestäni niitä ympäristöjä, joissa on levottomuuksia ja turvattomuutta tulisi uudistaa turvallisemmiksi.
2. Harrastukset ovat hyväksi kaikille, sillä niiden kautta tutustuu uusiin ihmisiin, joilla on samat mielenkiinnonkohteet ja niissä oppii asioita, joita ei opeteta muualla.
3. Ilmastonmuutos on mielestäni erittäin tärkeä asia ja siihen täytyy puuttua.
4. Koulukiusaaminen on erittäin vakava asia ja saattaa jättää ihmiselle pitkäaikaisiakin traumoja ja siksi siihen pitäisi puuttua kovemmin.
5. Kouluruuan taso Vantaalla ei ole mielestäni hyvä.
6. Vaikka monet 16-vuotiaat olisivatkin tarpeeksi kypsiä ja itsenäisiä äänestämään niin enemmistö heistä on vielä epävarmoja itsestään ja asioistaan, joten eivät osaa arvioida sitä kuka ehdokkaista olisi heidän mielestään paras vaan äänestävät sitä ketä vanhemmat tai kaverit äänestävät.
7.
8. Mielestäni liikenteen, teiden ja katujen kehittämisessä tulisi huomioida ensisijaisesti autot.
9. Käyttäisin 100 000 euroa kouluruokaan.

Ajankohtaista