11. Godlewski, Filip

Kuva Filip Godlewski


Ikä:
18

Asuinalue:
Asola

Esittely:
Olen 18-vuotias ja asun Vantaan Asolassa, Koivukylän lähistöllä. Toimin tämänhetkisen nuorisosvaltuuston 2. varapuheenjohtajana ja opiskelen kolmatta vuotta liiketoiminnan perustutkintoa eli merkonomiksi. Olen asunut Suomessa noin puolet elämästäni eli 9 vuotta. Toimiessani nuorisovaltuustossa haluan edustaa myös ammattikoulu- sekä maahanmuuttajataustaisia nuoria. Vapaa-ajalla nuorisovaltuuston lisäksi olen mukana partiossa sekä teatterissa. Pyrin edistämään tasa-arvoa päivittäisessä elämässäni.

Harrastukset:
Partio ja teatteri

Slogan:
Vantaan valoisan tulevaisuuden puolesta.

Kommentit vaalikoneväittämiin:
1. Vantaan yleinen turvallisuus vaihtelee paljon alueittain, löytyy alueita, joiden turvallisuuden eteen on tehtävä vielä paljon töitä.
2. Täysin samaa mieltä, jokainen ansaitsee harrastuksen toimeentulostaan riippumatta. Harrastus on korvaamaton osa nuoren elämää, se vahvistaa sosiaalisia taitoja ja toivotusti ehkäisee syrjäytymistä.
3. Vantaan on tehtävä töitä ilmastonmuutoksen torjunnan eteen, nykyinen tavoite on, että Vantaa olisi hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Se on hyvä tavoite ja siitä on pidettävä kiinni. Meidän on varmistettava, että ilmastotoimet eivät jää pelkän puheen tasolle vaan ovat myös konkreettisia tekoja.
4. Koulukiusaamiseen ja kouluväkivaltaan on puututtava kovemmin. Tiedän itse omista kokemuksistani, että kiusaaminen voi vaikuttaa kiusatun elämään radikaalisti. Olen joutunut vaihtamaan koulua kiusaamisen takia, jonka ei pitäisi ikinä olla näin. Kiusatun ei missään tapauksessa pidä vaihtaa koulua, vaan kiusaajien on kannettava vastuu tekemisistään. Kouluilla on paljon parannettavaa kiusaamisen ehkäisemiseksi. Kouluissa on opetettava vuorovaikutus- ja tunnetaitoja.
5. Olen täysin eri mieltä, Vantaan kouluruuan taso on todella alhainen ja se näkyy kouluterveyskyselyiden tuloksissa. Kouluruokaan on otettu vuosien varrella kantaa eri tavoin, mutta se ei ole tuottanut hirveästi tuloksia, lähinnä jäänyt puheen tasolle. On todella tärkeää, että Vantaan nuoret saisivat mieluisaa ja laadukasta kouluruokaa, joillekin se saattaa olla päivän ainut lämmin ruoka.
6. Mielestäni äänestysikärajan laskua on vähintään kokeiltava, olisi todella tärkeää saada nuorten mielipiteitä kuuluviin laajemmin. Äänestysikärajan laskeminen toisi nuoret lähemmäs politiikkaa. Nuorten on oltava mukana päätöksissä, joiden kanssa joutuvat elämään pisimpään.
7. Mielestäni maksuton julkinen liikenne olisi hieno asia, mutta on muita asioita mitä meidän kannattaisi priorisoida taloudellisesti. Julkisen liikenteen hinnoittelussa on huomioitava vähävaraisia. Olisi todella hienoa, jos HSL:n hallitukseen saataisiin nuorten edustajia pk-seudun nuorisovaltuustoista.
8. Katujen kehittämisessä tarvitaan kaikkien huomiointia yhteisen turvallisuuden eteen.
9. Kyseinen määrä rahaa ei välttämättä riitä koulupsykologien ja kuraattoreiden palkkaamiseen. Se saattaisi kuitenkin riittää hyvinvointia lisäävään kouluateriaan. Esimerkiksi aamupalaan.

Ajankohtaista