Vantaan nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto toimii nuorten edunvalvojana ja nostaa esille nuorille tärkeitä asioita. Nuorisovaltuustoon valitaan vaaleilla 20 varsinaista ja 10 varajäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valtuuston edustajat ovat 13–20-vuotiaita.

Nuorten ääni kuuluviin Vantaalla

Nuorisovaltuuston edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus Vantaan kaupungin lautakunnissa ja kaupunginvaltuustossa. Toiminta on poliittisesti sitoutumatonta.

Nuorisovaltuusto kokoontuu kuukausittain. Se tekee aloitteita kaupunginhallitukselle, antaa lausuntoja, osallistuu erilaisiin työryhmiin ja järjestää nuorille suunnattuja tapahtumia. Nuorisovaltuusto tekee myös yhteistyötä koulujen oppilaskuntien hallitusten kanssa koulujen olojen parantamiseksi.

Vantaan nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston vuoden 2021 kokoukset pidetään 19.1., 2.3., 6.4., 4.5., 8.6., 17.8., 14.9., 19.10., 9.11. ja 7.12. klo 17.30 alkaen. Kokoukset ovat avoimia kaikille nuvan toiminnasta kiinnostuneille ja niitä voi tulla seuraamaan paikanpäälle. Nuorisovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät päätösarkistosta.

Nuorisovaltuuston yhteystiedot

Silkkitehtaantie 5 C, 2. krs.
01300 Vantaa

nuorisovaltuusto@vantaa.fi

www.sivistysvantaa.fi/nuorisovaltuusto

@vantaannuva #vantaannuva


Lisätietoja: koordinaattori Laura Kotiranta, 040 626 8381, laura.kotiranta@vantaa.fi

Sertifikaatti