Harjoitteluun nuorisopalveluihin

Vantaan kaupungin nuorisopalvelut tarjoavat harjoittelupaikkoja eri työmuodoissaan niin nuorisotyön ammattiin opiskeleville kuin sosiaalialan AMK-opintoja suorittaville. Harjoittelun aikana saat laadukasta ja monipuolista käytännön kokemusta nuorisotyön arjesta ja tukenasi toimivat nuorisotyön ammattilaiset.

Toimintamme on avointa kaikille nuorille, mutta kohdentuu erityisesti 10-25-vuotiaisiin nuoriin ja niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Toimimme niin nuorisotiloilla ja työpajoilla kuin eri puolilla kaupunkia siellä missä nuoret viettävät vapaa-aikaansa. Etsimme ja tuemme myös aktiivisesti niitä nuoria, jotka eivät osaa meitä kaivata.

Teemme laadukasta ja vaikuttavaa työtä, jossa tuemme nuorten kasvua ja kehitystä sekä rakennamme monialaista yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä. Nuorisotyössä hyödyntämämme verkostot ovat laajoja, uniikkeja ja tarvelähtöisiä. Yhteistyökumppaneita ovat mm. kodit, koulut ja oppilaitokset, poliisi, sosiaali- ja terveyspalvelut, TE-palvelut, järjestöt, kirjasto, kulttuuri- ja liikuntapalvelut, seurakuntien nuorisotyö ja yritykset. Me myös tuomme nuoret esiin nostamalla eri foorumeilla heitä, heidän tarpeitaan, ajatuksia ja tarinoita näkyväksi.


Harjoittelu nuorisotiloilla

Vantaalla tehdään alueellista nuorisotyötä kattavasti 13:sta nuorisotilalla eri puolilla kaupunkia. Alueet jakautuvat Aviapolis-Kivistön, Hakunilan, Korso-Koivukylän, Länsi-Vantaan ja Tikkurilan alueisiin. Näissä järjestetään 4 lk-17-vuotiaille lapsille ja nuorille monipuolista toimintaa mm. avointa nuorisotilatoimintaa, harrastustoimintaa, yksilö- ja pienryhmätoimintaa, tapahtumia ja loma-ajan toimintaa. Nuorisotilalla tehdään tavoitteellista kasvatuksellista työtä tiiminä, jonka tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja kehitystä. Lisäksi nuorisotyö tekee tiivistä yhteistyötä kodin, koulujen ja monipuolisen verkoston kanssa.

Alueellinen nuorisotyö sijoittuu työmuotoineen nuorten vapaa-aikaan ja perustuu siten täysin heidän vapaaehtoisuuteensa. Työtä tehdään nuoria varten, heidän vapaa-aikaansa aktivoiden yhdessä nuorten kanssa ja tarjoten turvallisia ja pysyviä aikuisia nuorten arkeen.


Edellytykset/vaatimukset:
• 18 vuoden ikä
• valmius ilta- ja viikonloppupainotteiseen työskentelyyn
• aktiivinen, oma-aloitteinen ja joustava työote

Katso alueellisen nuorisotyön esittelyvideot:

Nuorisotyö työntekijöiden silmin - nuorisotyöntekijät Fabi ja Juuso

Nuorisotyö työntekijöiden silmin - nuorisotyöntekijä Sonja

Lisätiedot ja hakemukset alueittain nuorisotyön esimiehille:

Hakunilan alue: Katri Wallin, p. 043 825 9656, katri.wallin@vantaa.fi
Korso-Koivukylän alue: Kati Järvinen, p. 043 825 9654, kati.jarvinen@vantaa.fi
Länsi-Vantaan alue: Nora Pehrsson p. 043 825 0839, nora.pehrsson@vantaa.fi
Tikkurilan alue: Maija Mahon, p. 040 626 1780, maija.mahon@vantaa.fi
Aviapolis-Kivistön alue: Anne Laari, p. 043 826 8315, anne.laari@vantaa.fi


Harjoittelu etsivässä nuorisotyössä/nuorten aikuisten palvelut

Etsivä nuorisotyö tarjoaa ohjausta koulutuksen ja työn ulkopuolella oleville 16 – 28-vuotiaille vantaalaisille nuorille. Tukea tarjotaan elämäntilanteen selkiyttämiseen, vaihtoehtojen kartoittamiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun.

Tehtävänä on auttaa kaikkia vantaalaisia nuoria löytämään itselleen mielekästä tekemistä. Etsivät auttavat hakemaan nuorten työpajoille sekä löytämään että miettimään koulutusvaihtoehtoja. Etsivät auttavat nuorta toimeentulotuki- ja asumisasioissa. Toiminta on nuorelle vapaaehtoista.

Harjoittelupaikka sijaitsee Tikkurilassa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Etsivässä työssä tavoitellaan nuorta myös chatin ja kotikäyntien avulla.

Katso Kipinän esittelyvideot

Kipinä - etsivä nuorisotyö Vantaalla

Kipinä - outreach youthwork in Vantaa

Edellytykset/vaatimukset:

• hyvää kokemusta nuorten kanssa työskentelystä
• amk-tutkinto-opiskelija (viimeinen vuosi)
• palvelujärjestelmän tuntemus

Lisätietoja: Katja Günther, p. 040 779 5648, katja.gunther@vantaa.fi

Lähetä hakemuksesi osoitteeseen katja.gunther@vantaa.fi (31.5.2020 asti)


Harjoittelu Nuorisotyö raiteilla-hankkeessa (NTR)

Nuorisotyö raiteilla - toiminta vastaa tämän päivän nuorisotyölliseen haasteeseen. Nuoret liikkuvat pääkaupunkiseudun kuntien ja kaupunkien välillä paljon julkisen liikenteen kehityksen myötä. Toiminnan tarkoituksena on tavoittaa raideympäristössä liikkuvia nuoria, turvata heidän ajanviettoaan sekä mahdollistaa palveluohjaus, mikäli he sitä tarvitsevat. Työn tavoite on luoda säännöllistä vuorovaikutusta, kartoittaa nuorten liikkeitä sekä havainnoida julkisissa tiloissa syntyviä ilmiöitä, pyrkien vaikuttamaan niihin suotuisasti. Toimintaa toteutetaan mahdollisimman joustavasti ja tehokkaasti pääkaupunkiseudun raideliikenteessä, radanvarren juna-asemilla, asemien ympäristöissä, lentokentällä sekä kauppakeskuksissa.

Nuorisotyöntekijät toimivat tiiviissä yhteistyössä muiden raideympäristössä toimivien tahojen kanssa, edistäen turvallisen matkustamisen edellytyksiä sekä lisäten nuorten ja muiden kanssamatkustajien keskinäistä ymmärrystä. Hankkeessa työskentelee yksi päätoiminen nuorisotyöntekijäpari, joka vastaa raideliikennenuorisotyön toteutuksesta.

Yhteistyökumppaneina Vantaan nuorisopalveluiden hankkeelle toimivat Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Järvenpään nuorisopalvelut, Aseman Lapset ry, Väylävirasto, VR, Itä-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan ja Helsingin poliisilaitokset, Suojelupoliisi, pääkaupunkiseudun joukkoliikenteestä vastaava HSL, lentoliikennettä ja lentoasemaa hoitava Finavia sekä junaradalla ja asemilla toimivat vartiointiliikkeet.

Edellytykset/ vaatimukset:

• kokemusta nuorten kanssa työskentelystä
• valmius ilta- ja viikonloppupainotteiseen työskentelyyn
• valmius jalkautuvaan työmuotoon (=paljon liikkumista)
• valmius kohdata erilaisia haastavia tilanteita sekä joustavuus muutostilanteissa
• AMK- tutkinnon 2. tai 3.vuoden opiskelija

Lähetä hakemuksesi osoitteeseen arja.lehikoski@vantaa.fi

Lisätietoja: Arja Lehikoski, p. 043 826 6922

Katso NTR esittelyvideo: Nuorisotyö raiteilla: matka jatkuu

Ajankohtaista


Twitter