Nuorisopalvelut

Pojat maalaavat graffitia.

Vantaan nuorisopalveluiden nuorisotiloissa voit viettää aikaasi monenlaisen tekemisen parissa: on harrastustoimintaa musiikista tanssiin, kuvataiteisiin ja teatteriin, pelejä, punttisalia, skeittipaikkaa, kerhoja, pajoja, leirejä, muuten vain oleilua - ynnä paljon muuta. Erityisnuorisotyöntekijä löytyy jokaiselta viideltä Vantaan suuralueelta.

Vantaan nuorisopalvelut tarjoaa nuorille aikuisille harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Maksuton harrastustoiminta on suunnattu 18-29-vuotiaille ja se on avointa kaikille.

Vantaalla on nuorille tarjolla monia eri tahoja, joista saa neuvoa ja tukea niin arkeen kuin suurempiinkin ongelmatilanteisiin. Apua on saatavissa muun muassa työnhakuun, kouluttautumiseen ja sosiaalisiin pulmiin.

Nuorisopalveluiden yhteystiedot

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän päätöksen mukaisesti myös Vantaan nuorisotilat avautuvat torstaista 6. toukokuuta alkaen. Tiloja avataan asteittain porrastetusti ja tilojen henkilömääriä rajoitetaan. Yli 12-vuotiailta edellytetään toistaiseksi maskin käyttöä, mikäli sille ei ole terveydellistä estettä.

Vantaan nuorisopalvelut laatii terveysturvallisuussuunnitelmat, joilla taataan nuorisotiloissa toimimisen turvallisuus nuorille. Tilojen avaamisen jälkeen tilannetta seurataan tarkasti ja muutoksia rajauksiin tehdään tarvittaessa.

VANTAAN NUORISOPALVELUIDEN TOIMINTA

Alueellinen ja kulttuurinen nuorisotyö

Nuorisotilojen avaamisen lisäksi jalkautuvaa nuorisotyötä tehdään Vantaalla edelleen.

Taide- ja kulttuurisen nuorisotyön harrastustoiminta, joka on suunnattu 20-vuotiaille ja sitä nuoremmille, on aloittanut toimintansa terveysturvallisuusohjeet huomioiden.

Vernissan kahvila avattu koronarajoitukset huomioiden.

Toivotamme Vantaan nuoret tervetulleiksi nuorisotiloille pitkästä aikaa! Pidetään yhdessä toisistamme huolta.

Lisätietoja

Pekka Mäkelä, nuorisotyön päällikkö, pekka.makela@vantaa.fi p. 0400 773 282
Katri Wallin, alueellisen nuorisotyön esimies, katri.wallin@vantaa.fi, p. 043 825 9656

Nuorten aikuisten palvelut

Nuorten työpajat toimivat hybridimallilla (kasvokkainen toiminta sekä etäohjaus porrastetusti). Nuorten työpajoille voi hakeutua omavalmentajan kautta (Ohjaamo, nuorten palvelut).

Nuorten aikuisten harrastus- ja vapaa-ajantoiminnassa on tarjolla harrastusryhmiä verkossa ja ulkotiloissa.

Etsivässä nuorisotyössä kasvokkaisten yksilötapaamisten määrää lisätään vähitellen. Nuorten kanssa tapaamisia toteutetaan kasvokkain, ulkona ja etänä. Tavoittelukotikäyntejä aloitetaan toteuttamaan niiden nuorten kohdalla, joista yhteydenottopyyntö on tullut nuoren läheiseltä tai nuoresta on tullut monelta eri taholta yhteydenottopyyntö sekä tilanteissa, joissa nuoreen emme enää saa yhteyttä. Kotitapaamisia toteutetaan harkinnan mukaan. Ryhmätoimintaa toteutetaan hybridinä niin, että yli 20-vuotiaiden kohdalla ryhmätoiminta toteutetaan verkkoympäristössä. Verkkoetsivät toimivat eri alustoilla, muun muassa Discordissa sekä Habbossa.

Nuorten aikuisten palveluista lisätietoja antaa Nuorten aikuisten palvelujen päällikkö Katja Günther, 040 779 5648, katja.gunther@vantaa.fi

Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa

Koulu- ja oppilasnuorisotyön toiminnassa panostetaan kontaktin ylläpitämiseen opiskelijoihin, kohdennettuun ohjaamiseen, nivelvaihetyöskentelyyn sekä palveluohjaustyöhön. Oppilaitosnuorisotyöntekijät tarjoavat tarpeen mukaan yksilöllistä tukea joko verkossa tai kasvokkain. Kesällä toteutetaan jalkautuvaa pienryhmämuotoista kesätoimintaa sekä muuta avointa toimintaa yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa. Digitaalista nuorisotyötä toteutetaan läpi kesän.

Oppilaslaitosnuorisotyöstä lisätietoja antaa Hanke- ja suunnittelupäällikkö Miia Siitonen, 040 042 7715, miia.siitonen@vantaaa.fi


Nuorisotilojen käyttövuorot

Nuorisotilojen ulkopuolisia käyttövuoroja koskevissa asioissa lisätietoja antaa verkostopäällikkö Taina Saarenpää, 040 523 4744, taina.saarenpaa@vantaa.fiTiedotamme tilanteesta ja vaihtoehtoisista palveluistamme vantaa.fi -sivuilla ja nuorisopalveluiden Nuorten Vantaan Facebook ja Instagram -kanavissa.

nuortenvantaa.fi etusivu

Nuorten oma nettisivusto

Nuortenvantaa.fi:stä löydät nuorisotilojen sivut, ajankohtaiset nuorten tapahtumat, nuoria koskettavat uutiset, somenostot ja blogi- sekä vlogipostaukset.

nuorisotalo -kyltti

Nuorisotilat

Nuorisotilojen sivut löydät nuortenvantaa.fi:stä

sateenkaarigraffiti rapatussa seinässä

Sateenkaareva nuorisotyö

Sateenkaarevissa nuorisoilloissa kunnioitetaan nuorten itsemäärittelyä /-määrittelemättömyyttä sekä jokaisen nuoren moninaisuutta.

Ajankohtaista


Twitter