Tapahtuman ympäristövaikutukset

Tapahtumaa järjestettäessä tulee ottaa huomioon myös tapahtuman ympäristövaikutukset. Kun tapahtumaan osallistuvien määrä ylittää 1000 henkeä, täytyy järjestäjän noudattaa Vantaan ympäristövaatimuksia. Tapahtuman järjestäjille on laadittu SIISTI TAPAHTUMA! -ympäristöopas, johon on koottu käytännön vinkkejä tapahtumapaikan valinnasta, liikkumisesta ja logistiikan tehostamisesta, hankinnoista sekä energian kulutuksesta. Opas antaa tietoa myös melusta ja elintarviketurvallisuudesta sekä jätehuollosta, ja siinä opastetaan kestävään juoma- ja ruokatarjoiluun.

Vantaan arvokkaat luontokohteet löytyvät Vantaan karttapalvelusta, jossa Ympäristö -otsikon alla on tietoa arvokkaista luontokohteista. Arvokkaiden kohteiden sijainti tulee ottaa huomioon tapahtumapaikkaa valittaessa. Lisätietoja luontokohteisiin liittyen löytyy Luonnonsuojelusivulta.

Ajankohtaista