Sähkö, vesi ja viemäri sekä WC

Sähköt

Väliaikaisten sähköjen vetämisestä tapahtumaan on oltava yhteydessä Vantaan Energiaan.

Sähköjohdot ihmisten kulkureiteillä tulee peittää joko suojakumein/laudoilla/levyillä.

Talous- ja jätevedet

Yleisötilaisuuksissa käytettävä talousvesi voidaan mahdollisuuksien mukaan hankkia alueen vesijohtoverkostosta tai vettä voidaan toimittaa paikan päälle esimerkiksi säiliössä. Käytettävän talousveden on täytettävä talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Tapahtumaan tarvittavasta vedestä on oltava yhteydessä Helsingin seudun ympäristöpalveluihin (HSY). Juomavedeksi tarkoitettujen vesipisteiden osalta on oltava yhteydessä myös ympäristökeskuksen terveydensuojelutarkastajaan. Lisätietoja juomavesisivuilta.

Jätevedet tulee johtaa viemäriin (Vaatii ilmoituksen jätevesien johtamisesta viemäriverkkoon) tai sen puuttuessa vedet tulee kerätä umpinaiseen säiliöön. Jätevesien johtaminen tai käsittely muulla tavalla tulee täyttää ympäristöviranomaisten asettamat velvoitteet.

Käymälät

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta (405/2009) on esitetty perusteet yleisötilaisuuden käymäläjärjestelyille. Yleisötilaisuudessa tulee olla riittävästi käymälöitä sekä naisille että miehille. Siirrettäviä ja vuokrattavia käymälöitä voi tiedustella alan yrittäjiltä.

Käymälässä tai sen välittömässä läheisyydessä tulee olla käsienpesupaikka tai muu riittävä mahdollisuus käsihygienian ylläpitoon (käsihuuhde, puhdistuspyyhkeet). Elintarviketyöntekijöille on varattava myyntipisteiden lähelle omat käymälät, joissa on käsienpesumahdollisuus.

Käymälöitä varataan alla olevan taulukon mukaisesti. Liikuntaesteisille on varattava yksi käymälä alkavaa 1 000 henkilöä kohden. Tilaisuuden järjestäjän on varauduttava hankkimaan paikalle tarvittaessa lisää käymälöitä riittävän nopeasti.

Osallistujamäärä Naisille Miehille** Näistä liikuntaesteisille*
<50 * 1 1 1
51 - 250 * 2 2 1
210 - 500 * 3 3 1
501 - 750 * 5 4 1
751 - 1000 * 6 5 1
yli 1000 osallistujaa, jokaista 250 osallistujaa kohden + 1 + 1 1/1000 osallistujaa

* ohjeellinen
** miesten käymälöistä 50 % voidaan korvata vastaavalla määrällä virtsa-altaita

Mitoituksesta voidaan poiketa, jos tilaisuuden luonne tai paikka sitä edellyttää. Käymälöiden määrää voidaan vähentää, mikäli yleisötilaisuuden järjestäjä on sopinut lähistöllä olevien yleisö-wc:iden käytöstä kyseisten wc:iden ylläpitäjän kanssa tai mikäli osanottajat majoittuvat matkailuautoissa tai -vaunuissa. Määrää on puolestaan lisättävä, jos tilaisuudessa anniskellaan alkoholia tai se kestää yli viisi tuntia.

Lisätietoja ja ohjeistus Valviran sivuilta.

Ajankohtaista